KNIHA URANTIE – Predslov – IX. Boh Maximálny

0:9.1 (12.4) Tak ako sa Zvrchovaná Bytosť progresívne vyvíja z predchádzajúceho božieho daru obklopujúceho potenciálu energie a osobnosti veľkého vesmíru, tak i Boh Maximálny je výsledkom potenciálov božstva, obývajúcich transcendované časo-priestorové sféry hlavného vesmíru. Uskutočnenie Zvrchovaného Božstva signalizuje absonitnú jednotu prvej empirickej Trojice a znamená zjednotenie Božej expanzie na druhom stupni kreatívnej seba-realizácie. To konštituuje ekvivalent osobnosti-moci realít absonitného chápania uskutočnenia vesmírneho empirického Božstva raja na následných stupňoch transcendovaných časo-priestorových hodnôt. Dokončenie takého empirického rozvinutia je navrhované pre dosiahnutie maximálnej služby-osudu časo-priestorových stvorení, ktoré dosiahli absonitné stupne prostredníctvom ukončenej realizácie Zvrchovanej Bytosti a službou Boha Sedemnásobného.

BIBLIOTHECA GNOSTICA (obsah)

S láskavým dovolením autora Vám postupne predstavíme mimoriadne hodnotné texty našej indoeurópskej tradície

Jan Kozák se narodil 21. 5. 1951 v Praze. Po studiu na gymnáziu vystudoval na FFUK obor archívnictví-dějepis. Kromě studia medievalistiky se také 3 roky věnoval na katedře dějin starého Předního Východu klínopisu (babylonštině, asyrštině a sumerštině) a poznávání starověkých kultur.

James: MOUDROST CHOVÁNÍ

“Mysl používá ke komunikaci slova, obrazy a čísla. Srdce používá pocity a empatii. Naše vědomí používá chování. To je důležité, ne-li klíčové pochopení, protože naše vědomí dohlíží na naše emoční a mentální stavy. Je to větší sféra, která zahrnuje mysl a srdce. Tedy vědomí je tou naší částí, která je nekonečná a neohraničená. Není obsaženo ve hmotě mozku, tkáních těla a dokonce ani v emoční energii srdce. Přesto je individualizované jako my.”

Jóga v životě současného člověka (část 3.)

“Už dost bláznů mátlo neinformované, že právě oni, ti blázni, jsou pravým vzorem praktických mystiků. Jak se však stali těmi blázny? – Tím, že místo aby se věnovali soustřeďování mysli, čímž by utlumili její samovolnou činnost a též i vnímání, tuto činnost naopak zvyšovali. Oddali se myšlení, jež jim po zanechání koncentrace přinášelo nový druh myšlenek, než jakými se zabývali dříve v údobí živočišného způsobu žití. Viděno však z výšin mystického vývoje, je naprosto stejné, zabývá-li se neovládaná, samovolně činná mysl předměty smyslových chtíčů nebo spekulacemi o nadsvětském životě a o mravném nebo nemravném myšlení a počínání.”

Stránky

Top