KNIHA URANTIE – Predslov – VI. Energia a vzor

0:6.1 (9.3) Všetky možné záležitosti, vzťahujúce sa k osobnostnému okruhu Otca nazývame osobnými. Všetky možné záležitosti, vzťahujúce sa k duchovnému okruhu Syna nazývame duchovnými. Všetko možné vzťahujúce sa k okruhu myslenia Spolutvoriteľa nazývame mysľou, myseľ ako vlastnosť nekonečného Ducha — myseľ vo všetkých jej fázach. Všetko možné vzťahujúce sa k okruhu príťažlivosti materiálu s centrom v dolnom raji nazývame hmotou – energiou-hmotou vo všetkých jej metamorfických stavoch.

POZNÁVÁNÍ BOHA – Abd-ru-shin

Je rozdíl mezi přímým poznáním Boha a „naučenou křesťanskou vírou“, která neumožní věřícímu poznat pravou velikost Boha… Duchovní poznání i výuka musejí zůstat živé za pomoci pokročilých Učitelů. A neničit adepta či „pohanskou“ duši dítěte nezodpovědnou domýšlivostí násilné výuky. - Pozoruhodná ukázka z díla Abd-ru-shina, vlastním jménem Oskara Ernsta Bernhardta (1875-1941), a jeho knihy „Ve světle Pravdy - Poselství grálu“.

TRANSYLVÁNSKY ÚSVIT: Úvod Petra Moona

Záhadný vedec David Anderson uskutočnil v roku 1999 výlet do Rumunska. Dr. Anderson, akreditovaný vládou Spojených štátov ako vynálezca rozvinutej technológie warpového poľa, nadviazal v rámci tohto výletu do Rumunska diplomatické vzťahy, kde taktiež založil výskumný ústav, venujúci sa štúdiu matematiky cestovania v čase. Pri jeho návrate do USA navštívil Dr. Anderson Perstona Nicholsa a Petra Moona, medzinárodne uznávaných autorov „Montauk Project: Experiments in Time” (“Projekt Montauk: Experimenty v čase”) a predstavil sa.

Stránky

Top