ODHALENIE 26. Stela a Harold

Nasledujúce dni som však mala neuveriteľne veľa práce a tak hoci prešli už týždne, stále som si nevedela nájsť voľný čas na návštevu mojej malej priateľky. Myslela som na ňu takmer každý deň a sľúbila som si, že na ďalší deň si nájdem čas a odmením svoje srdce stretnutím s touto nádhernou svetlou bytosťou, čo by aj len na pár hodín... Okrem toho ma napadla veľmi zvláštna myšlienka a to zoznámiť moju starú mamu s jej starou mamou. Bola som si z nejakého nevysvetliteľného dôvodu istá, že tieto výnimočné ženy si istotne nájdu nejakú tému, o ktorej by sa dokázali zhovárať.

Štruktúra stvorenia a človeka

Ak máme naozajstný vážny záujem o poznávanie duchovných svetov, treba k tomu aj určitú základnú predstavu o štruktúre stvorenia, presné vymedzenie a definovanie pojmov, tak aby sa pri vážne mienených diskusiách o nejakej konkrétnej téme našla spoločná reč, spoločné pojmy, aby sa takpovediac nemiešali jablká z hruškami. Vieme, že pri pomenúvaní jemnejších svetov a duševných a duchovných tiel človeka, existuje rozmanitá škála výrazov a pre mnohých, ktorí študujú konkrétny systém určitej náuky je niekedy ťažké nájsť porozumenie pre terminológiu iných ezoterických systémov.

TRANSYLVÁNSKY ÚSVIT: Kapitola I – Pod jastrabím okom 4

“Cezar nechcel strácať ani minútu zbytočnými rečami alebo zdĺhavým predstavovaním. Tým mi dával pocit muža, ktorý je pevný vo svojom odhodlaní, idúc priamo k veci nezahováraním alebo zbytočným zdržovaním. Napriek tomu všetkému som ani na sekundu nepociťoval nátlak, aby som jeho návrh prijal. To bolo pre mňa najdôležitejšie. Okrem iného, Cezar Brad mal tú úžasnú schopnosť vzbudiť pre konkrétnu vec nadšený entuziazmus, a bez snáh zaujať ľudskú pozornosť a záujem, pričom to bolo spontánne prejavený a úplne prirodzený vplyv jeho strany. Bolo to to jeho krehké žiarenie, ktoré naplňovalo duše veľmi príjemným spôsobom.”

Stránky

Top