Vážení čitatelia, akiste ste si všimli, že sa stránky zobrazujú podstatne rýchlejšie.
Vďaka patrí Jurajovi Chlebcovi aka Havranovi, ktorý portál technicky rozvíja prakticky od jeho začiatkov.
Veríme, že Vám to Vaše vlastné výpravy za poznaním ešte viac spríjemní!

Příprava bojovníka

Podíval jsem se na kartičku, obrátil ji a strčil ten kus papíru do náprsní tašky. "To byl omyl," zabručel jsem, "pojďme na rozcvičku, Ricku." V duchu jsem vzdychal. Tohle v družstvu nutně upevní mou pověst výstředníka. "Mizící inkoust," říkal jsem si, "to je ale dost laciný trik, Sokrate." Když jsem ten večer přišel na stanici, držel jsem kartičku v ruce a hodil ji na stůl. "S těmi kanadskými žertíky byste mohl přestat. Už mě nebaví pořád vypadat jako blbec." Podíval se na mne s účastí: "Už jsi zase vypadal jako blbec?" "No tak, Sokrate. Chci vás požádat, abyste toho laskavě nechal."

Veľkonočné zamyslenie

Satan zvolal celosvetové zhromaždenie démonov. Vo svojom úvodnom prejave povedal: Pripravme ich o čas.

Práve toto od vás chcem, povedal diabol:

A ako to máme urobiť? zvolali jeho démoni.

Snažte sa, aby boli stále zaneprázdnení nedôležitými vecami a vymyslite si spústu možností, ako zamestnať ich myseľ, odpovedal diabol.

Meditácia pre deti

Malé deti majú k meditácii bližšie než dospelí, úplne prirodzene ešte žijú vo svete plnom obrazov a rozprávok, mýtov a príbehov. Výhodné je, že prirodzene prisudzujú veľký význam vnútorným skúsenostiam na rovine obrazov. Zatiaľ čo dospelí tieto skúsenosti bežne odmietajú slovami, „to bolo iba vo sne“, „nič než fantázia“ alebo „to sa mi iba zdalo“, vedia deti ešte plakať, keď v deji rozprávky nastane hrozivý obrat alebo keď dostane Gašparko od čerta výprask. Pre deti predstavujú symboly a obrazy v niektorých fázach jedinú oporu a ich prostredníctvom sa s ohromujúcou otvorenosťou vyjadrujú.

Vývoj strážnych duchov

V poslednom čase zdobia niektoré výklady rôzne druhy anjelov. Pozlátených, postriebrených, s harfami, lampášmi i bez. Sú to naši strážni duchovia, ktorí nás ochránia pred najväčšími vybočeniami. V niektorých duchovných systémoch predstavuje takýto anjel bytosť, ktorá vznikla spolu s nami. Alebo lepšie pred nami. Veď vo francúzskom kreslenom seriáli o stvorení svetla boli to práve anjeličkovia, ktorí pomáhali vytvoriť podobu rastlín, zvierat i nás - ľudí- Neupierame právo na umelecké zveličenie. Ale... Ako sa vo vedomí ľudí vyvíjali strážni duchovia?

Stránky

Top