Jeníkův astrální svět

Hledáte vysvětlení, proč se vaše dítě zrovna začalo tak záhadně chovat? Tušíte ve svém potomkovi zázračné schopnosti? Zajímá vás, co dělá z člověka léčitele? Pak by snad tato kniha mohla být věnována právě vám.

Příprava bojovníka

Podíval jsem se na kartičku, obrátil ji a strčil ten kus papíru do náprsní tašky. "To byl omyl," zabručel jsem, "pojďme na rozcvičku, Ricku." V duchu jsem vzdychal. Tohle v družstvu nutně upevní mou pověst výstředníka. "Mizící inkoust," říkal jsem si, "to je ale dost laciný trik, Sokrate." Když jsem ten večer přišel na stanici, držel jsem kartičku v ruce a hodil ji na stůl. "S těmi kanadskými žertíky byste mohl přestat. Už mě nebaví pořád vypadat jako blbec." Podíval se na mne s účastí: "Už jsi zase vypadal jako blbec?" "No tak, Sokrate. Chci vás požádat, abyste toho laskavě nechal."

Veľkonočné zamyslenie

Satan zvolal celosvetové zhromaždenie démonov. Vo svojom úvodnom prejave povedal: Pripravme ich o čas.

Práve toto od vás chcem, povedal diabol:

A ako to máme urobiť? zvolali jeho démoni.

Snažte sa, aby boli stále zaneprázdnení nedôležitými vecami a vymyslite si spústu možností, ako zamestnať ich myseľ, odpovedal diabol.

Meditácia pre deti

Malé deti majú k meditácii bližšie než dospelí, úplne prirodzene ešte žijú vo svete plnom obrazov a rozprávok, mýtov a príbehov. Výhodné je, že prirodzene prisudzujú veľký význam vnútorným skúsenostiam na rovine obrazov. Zatiaľ čo dospelí tieto skúsenosti bežne odmietajú slovami, „to bolo iba vo sne“, „nič než fantázia“ alebo „to sa mi iba zdalo“, vedia deti ešte plakať, keď v deji rozprávky nastane hrozivý obrat alebo keď dostane Gašparko od čerta výprask. Pre deti predstavujú symboly a obrazy v niektorých fázach jedinú oporu a ich prostredníctvom sa s ohromujúcou otvorenosťou vyjadrujú.

Stránky

Top