Vážení čitatelia, akiste ste si všimli, že sa stránky zobrazujú podstatne rýchlejšie.
Vďaka patrí Jurajovi Chlebcovi aka Havranovi, ktorý portál technicky rozvíja prakticky od jeho začiatkov.
Veríme, že Vám to Vaše vlastné výpravy za poznaním ešte viac spríjemní!

Exkluzívny rozhovor so Žiarislavom

Miroslav Švický začína uverejňovať články v tlači tesne po prevrate koncom roku 1989 o slovenskej kultúre a dejinách. Od roku 1995 píše reťazce článkov “Žijeme v období duchovného otroctva” (4 diely) a “Návrat Slovienov” (12 dielov) v časopise Zmena. V roku 1997 mu vychádza prvá kniha – upravené prepisy prednášok “NÁVRAT SLOVENOV – slovenské prírodné vedomie a viera”. Kniha vyvoláva vlny ohlasov a zakladá neformálne združenie známe ako Rodný kruh.

Abraham Hicks: Rozdíl mezi instinktem a intuicí

Takto bychom to chtěli rozlišit. Když to pozorujete a nechápete to, můžete to nazvat instinkt, ale když jste uvnitř toho a cítíte to… když sledujete někoho jiného, můžete říct: To on dělá instinktivně. Ale když se to děje vám, víte, že jste k tomu inspirovaná.

Abraham Hicks: Stav planety Země

Host: Nejprve vám chci poděkovat za poskytnutí pochopení. Naše vědomí je součástí zdroje. Přejděme k matce Zemi. Podíváte se kolem a vidíte věci, které byste chtěli udělat jinak. Například radiace, které se neumíme zbavit. Nebo chemický odpad. Můžeme se zaměřit, a vymyslet způsob, jak to neutralizovat…?

Stránky

Top