Exkluzívny rozhovor so Žiarislavom

Miroslav Švický začína uverejňovať články v tlači tesne po prevrate koncom roku 1989 o slovenskej kultúre a dejinách. Od roku 1995 píše reťazce článkov “Žijeme v období duchovného otroctva” (4 diely) a “Návrat Slovienov” (12 dielov) v časopise Zmena. V roku 1997 mu vychádza prvá kniha – upravené prepisy prednášok “NÁVRAT SLOVENOV – slovenské prírodné vedomie a viera”. Kniha vyvoláva vlny ohlasov a zakladá neformálne združenie známe ako Rodný kruh.

Abraham Hicks: Rozdíl mezi instinktem a intuicí

Takto bychom to chtěli rozlišit. Když to pozorujete a nechápete to, můžete to nazvat instinkt, ale když jste uvnitř toho a cítíte to… když sledujete někoho jiného, můžete říct: To on dělá instinktivně. Ale když se to děje vám, víte, že jste k tomu inspirovaná.

Abraham Hicks: Stav planety Země

Host: Nejprve vám chci poděkovat za poskytnutí pochopení. Naše vědomí je součástí zdroje. Přejděme k matce Zemi. Podíváte se kolem a vidíte věci, které byste chtěli udělat jinak. Například radiace, které se neumíme zbavit. Nebo chemický odpad. Můžeme se zaměřit, a vymyslet způsob, jak to neutralizovat…?

Stránky

Top