JEDI RADÍ 13 (otázka č. 29)

Otázka č. 29: Ahoj Jedi, čo si myslíš o chuti zbohatnúť?

Motivačný priemysel sa zaoberá hlavne pritiahnutím si peňazí a hoci často hovorí o šťastnom živote, aj tak je to celé zväčša o tom, ako mať v hrsti čo najväčšiu guču peňazí. Ak sa aj nájdu medzi motivačnými rečníkmi výnimky, ktoré si uvedomujú prvotnosť Ducha a vedú k tomu i svojich poslucháčov, veľmi často ich práve tí nasmerúvajú otázkami znova a znova k peniazom. Skrátka dojem, že práve „prachy“ sú tým najuniverzálnejším prostriedkom takmer ku všetkému je veľmi obľúbená ilúzia.

James: MOUDROST CHOVÁNÍ

“Mysl používá ke komunikaci slova, obrazy a čísla. Srdce používá pocity a empatii. Naše vědomí používá chování. To je důležité, ne-li klíčové pochopení, protože naše vědomí dohlíží na naše emoční a mentální stavy. Je to větší sféra, která zahrnuje mysl a srdce. Tedy vědomí je tou naší částí, která je nekonečná a neohraničená. Není obsaženo ve hmotě mozku, tkáních těla a dokonce ani v emoční energii srdce. Přesto je individualizované jako my.”

Jóga v životě současného člověka (část 3.)

“Už dost bláznů mátlo neinformované, že právě oni, ti blázni, jsou pravým vzorem praktických mystiků. Jak se však stali těmi blázny? – Tím, že místo aby se věnovali soustřeďování mysli, čímž by utlumili její samovolnou činnost a též i vnímání, tuto činnost naopak zvyšovali. Oddali se myšlení, jež jim po zanechání koncentrace přinášelo nový druh myšlenek, než jakými se zabývali dříve v údobí živočišného způsobu žití. Viděno však z výšin mystického vývoje, je naprosto stejné, zabývá-li se neovládaná, samovolně činná mysl předměty smyslových chtíčů nebo spekulacemi o nadsvětském životě a o mravném nebo nemravném myšlení a počínání.”

ÁRIJSKO-VÉDSKA KULTÚRA

Mgr. Jan Kozák je historik, filozof a prekladateľ zo sanskrtu. Spravíme si výpravu k našim Védskym koreňom… Pochopíme ako sa Védska kultúra transformovala do dnešných podôb... Moderuje Tibor Moravčík

Stránky

Top