Dianne Robbinsová: TAJOMSTVO DUTEJ ZEME 2

“Z tohto dôvodu vás kontaktujeme; aby sme vám dali na vedomie našu existenciu, aby ste mohli priniesť skutočnosť našej existencie do pozornosti našil druhov bratov a sestier na povrchu. Naša kniha channelovaných správ je písaná ľudstvu v nádeji, že nás uznajú a príjmu, keď sa vynoríme z našich domovov pod povrchom a spojíme sa s nimi na povrchu v nie príliš vzdialenej budúcnosti. Budeme vám vďační za vašu časť, ktorú hráte v pomoci rozhlásiť skutočnosť našej existencie.”

Prečo sa počasie zbláznilo 2

“Stráž svoje myšlienky, sú začiatkom tvojich skutkov.”
Čínske príslovie

To, čo dostávali naši dávni predkovia ako intuitívne inšpirácie a výnimočnú prax, vďaka čomu sa vytvorili stavebné a technické diela, nad ktorými aj dnešná technika krúti s údivom hlavou (presné obrovské kamenné bloky v Tiahuanaco, Pumapunku, rôzne iné stavby v Strednej a Južnej Amerike, katedrálne chrámy vo Francúzsku, Taliansku, Anglicku). Tieto prastaré i novšie stavby popri tom nesú aj pečať posolstva, mystérií a umeleckého zámeru, čo sa dnešná veda a technika majú naučiť. Zatiaľ sa naše monumentálne stavby pyšnia rôznymi typmi kociek, kvádrov, ihlanov a stĺpov... čo ako symbol dnešnej civilizácie neznie veľmi hrdo.

ALCHÝMIA ČASU: Chápanie Veľkého roku a cyklov existencie IV.

“Šamani z Peru, žijúci vysoko v Andách, k nám zostúpili, aby nás upovedomili o tom, že sa objavia nové ľudské bytosti. Nazývajú ich „Homo Luminous“ (človek žiarivý). Vravia, že predchodci Homo Luminous sú už medzi nami. Tak ako človek cromagnonský pred 26000 rokmi, keď sme prešli vrcholom Vodnára, dnes sa už tiež objavuje nový človek.”

Dianne Robbinsová: TAJOMSTVO DUTEJ ZEME

To čo držíte v rukách nie je nič menšie ako kolektívny zázrak medzi MY Podzemnej Komunity a autorkou tejto knihy. Je to zázrak lásky, oddanosti a srdečnej túžby medzi príbuzným a rodinou. Som vyznamená a poctená, že môžem predstúpiť, aby som predstavila túto spoločnú snahu v mene Telos a a tých z nás, ktorí žijú pod povrchom tejto krásnej planéty, ktorú voláme Zem. Volám sa Mikos, a som obyvateľom mesta Catharia. Som Catharinec z Knižnice Porthologos, ktorá sa nachádza v DUTEJ ZEMI pod Egejským morom. Toto komuniké je na počesť uverejnenia správ z našej sesterskej osady TELOS.

Stránky

Top