Lotosový kvet

Je v Ázii rovnako významný symbol, ako v Európe ruža alebo ľalia, napr. v Indii je najdôležitejším symbolom pre spirituálnosť a umenie. Tento kvet bol a je v rade náboženstiev posvätnou kvetinou. Uctievali ho starí Egypťania, dodnes ho ctia Indovia i buddhisti.

Krížovka života 2

„Všetky zákony, ktoré riadia telo i dušu, majú svoj čas. Naplnenie zákonov v pravom čase je súlad. Súlad tela a duše je radosť. Duša zvieraťa má len malú radosť, lebo udržať súlad zákonov zvieracieho tela je prosté a ľahké. Súlad všetkých zákonov, riadiacich ľudské telo, je neľahký, ale ak je dosiahnutý, rovná sa jeho radosť tvorivému šťastiu Brahmu v okamihu, kedy vznikol svet. Tomu šťastiu sa nevyrovná nič.“

Krížovka života 1

„Každý môže byť zdravý, kto nie je, môže si za to sám.“ Jedného dňa ma zaskočil výrok Bernarda Shawa. Nepoznal som celé dielo tohto slávneho muža, ale poznal som jeho názor na lekárov. Vyjadril ho v jednej zo svojich lakonických, sarkastických, ale ako obvykle, hlboko pravdivých viet. „Lekárovi, ktorý ochorie, by mali zobrať diplom.“ Môj diplom bol náhle v nebezpečenstve.

Vymaanika-Shaastra

Bylo staroindické město Mohendžo-daro, jehož stáří se datuje do 2.-3. tisíciletí př. Kristem, vybombardováno nebo bylo epicentrem výbuchu atomové bomby? Byla zde použita ještě jiná neznámá ničivá síla? Vykopávky tohoto města dokazují, že jeho zkáza přišla z nebes. Lidé byli evidentně čímsi náhle zasaženi. Na fotografii je vidět, že se někteří i po smrti stále drží za ruce. V okolí bylo nalezeno velké množství spečené keramiky a dokonce roztavené kamení. Ve staroindických bájích je zmiňováno použití létajících strojů - viman ke svrhávání zbraní hromadného ničení.

Stránky

Top