OTEPLOVÁNÍ – Hlavní důvod změny zemského klimatu V.

“Nyní uvedu údaje o změnách magnetického pole planety, protože právě důsledkem těchto změn dochází ke globálnímu oteplování. Za období od XIX. století, celkové oslabení představovalo 10%. Nicméně podle údajů, získaných „Misí SWARM“ „Evropské kosmické agentury” („SWARM. ESA’S MAGNETIC FIELD MISSION“), magnetické pole nad Severní Amerikou v relativně krátké době ve vysokých výškách v atmosféře oslabilo o 3,5% a vzrostlo nad Asii o 2%. Nejslabší pole nad Jižním Atlantikem se posunulo na západ. V letech 1999 až do poloviny roku 2016 se celkové pole zmenšilo o 2%.”

OTEPLOVÁNÍ – Hlavní důvod změny zemského klimatu IV.

“Působivé? Magnetické pole se ukazuje nejvíce zhuštěné v úzké části Východní polokoule. Když se kreslí magnetosféra Země, tak je zobrazena mírně zploštělá na denní straně (v důsledku slunečního větru) a do velké vzdálenosti protažená na straně noční. Za prvé, taková magnetická „proměnlivost“ bude pevně lokalizována v úzkém pásmu, a za druhé, bude se plynule otáčet kolem osy rotace spolu s planetou.”

Robert Schoch, Ph.D.: JE SLNKO VEDOMÉ? III.

“Keď sa pozrieme na tradičné mytológie a starodávne náboženstvá, zistíme, že mnohé predošlé kultúry považovali Slnko a hviezdy za vedomé bytosti – a toto by sa možno dalo považovať za základ astrológie. Bohovia boli spájaní s hviezdami (vrátane objektov na oblohe, ktoré dnes klasifikujeme ako planéty) a starí Egypťania (aby sme uvideli aspoň jeden príklad) dúfali, že sa spoja so Slnkom a hviezdami po svojej smrti. Platón v diele Timaeus (asi 360 pred n.l.) napísal: „A keď [Tvorca] zostrojil celok, rozdelil duše rovnajúce sa svojím počtom počtu hviezd a pridelil jednu dušu každej hviezde...”17

Stránky

Top