OTEPLOVÁNÍ – Hlavní důvod změny zemského klimatu IV.

“Působivé? Magnetické pole se ukazuje nejvíce zhuštěné v úzké části Východní polokoule. Když se kreslí magnetosféra Země, tak je zobrazena mírně zploštělá na denní straně (v důsledku slunečního větru) a do velké vzdálenosti protažená na straně noční. Za prvé, taková magnetická „proměnlivost“ bude pevně lokalizována v úzkém pásmu, a za druhé, bude se plynule otáčet kolem osy rotace spolu s planetou.”

Robert Schoch, Ph.D.: JE SLNKO VEDOMÉ? III.

“Keď sa pozrieme na tradičné mytológie a starodávne náboženstvá, zistíme, že mnohé predošlé kultúry považovali Slnko a hviezdy za vedomé bytosti – a toto by sa možno dalo považovať za základ astrológie. Bohovia boli spájaní s hviezdami (vrátane objektov na oblohe, ktoré dnes klasifikujeme ako planéty) a starí Egypťania (aby sme uvideli aspoň jeden príklad) dúfali, že sa spoja so Slnkom a hviezdami po svojej smrti. Platón v diele Timaeus (asi 360 pred n.l.) napísal: „A keď [Tvorca] zostrojil celok, rozdelil duše rovnajúce sa svojím počtom počtu hviezd a pridelil jednu dušu každej hviezde...”17

OTEPLOVÁNÍ – Hlavní důvod změny zemského klimatu III.

Na mapě Tichého oceánu je bílou barvou záměrně zvýrazněn 180tý poledník, který rozděluje Zemi na východní a západní polokouli. Také jsou vytvořeny čáry, spojující skutečné magnetické póly, odpovídají určitým rokům. To všechno jsem udělala proto, abych jasně ukázala, jak se mění asymetrie magnetického pole v současnosti a taky v nejbližších letech (prognosticky). Uvedu souřadnice skutečných magnetických pólů podle údajů http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/poles/polesexp.html (roky 1997, 2005, 2017, 2019, 2020) a orientační předpověď na rok 2050 (zdůrazněný kurzívou), pokud se rychlost a směr driftu skutečných magnetických pólů nemění (souřadnice SMP obvyklé podle centra Tajmyr na zeměpisné mapě).

Stránky

Top