Keď pošlete Dar, dajte nám vedieť aj e-mailom: ›› spravy@cez-okno.net ›› č.ú.: 0404091578/0900 ›› ĎAKUJEME

William Flinders Petrie: Zabudnutý otec vedeckej archeológie II.

Okrem záujmu o egyptológiu bol Flinders Petrie fascinovaný miestami vo Svätej zemi. Jeho žena Hilda ho sprevádzala na všetky miesta, kde pracoval. Bola pre tohto geniálneho archeológa zdrojom energie. Bol excentrický a nikdy sa nenaučil po arabsky, no získal si rešpekt miestnych ľudí. Petrie často „býval“ blízko pracoviska. Napísal tisícky kníh, článkov a správ. Odkryl pozoruhodné množstvo artefaktov, z ktorých niektoré sú vystavené v Petrieho múzeu v Londýne, ostatné sa nachádzajú v iných múzeách.

:::dokument::: PRVNÍ EVROPANÉ

Náš příběh začíná jedním objevem. Před sto padesáti lety prohlásil Jacques Boucher de Perthes, že obsidián nalezený mezi kostmi dávno vyhynulých zvířat, není pouhý kus kamene, ale člověkem vytvořený nástroj. Na štítek archeolog napsal „předpotopní období” – doba před Noemovou archou a před potopou tak, jak ji popsala Bible. Ten příběh byl předmětem vzrušených debat. Nikdo ho však nikdy nezapsal.

Stránky

Top