Genová terapieParkinsonovy choroby... Po úspěšných pokusech s genovou terapií na lidech vzrostli akcie společnosti Voyager Therapeutics z Massachusetts o 35%. Testují terapii, jež podstatně zvyšuje účinnost léku levodopa. Náleží mezi antiparkinsonika, léky proti Parkinsonově chorobě. Chemicky jde o L-3,4-dihydroxyfenylalanin, ze kterého vhodný enzym (AADC) ze skupiny dekarboxyláz dělá dopamin (viz obr.) http://bit.ly/2gxa67U Právě nedostatek neurotransmiteru dopaminu způsobuje odumírání některých mozkových buněk, v důsledku čehož nemocní přestávají kontrolovat své pohyby. Hovoříme o Parkinsonově chorobě, protože ji poprvé popsal roku 1817 londýnský lékař James Parkinson. Podávání levodopy potlačuje příznaky choroby, avšak její účinnost postupně slábne, protože působení enzymu AADC je s rozvojem choroby slabší a slabší. Přípravek VY-AADC01 společnosti Voyager Therapeutics obsahuje gen kódující strukturu AADC. Po vpravení do příslušné části mozku dopraví VY-AADC01 tento gen do jeho buněk. V důsledku toho vzroste produkce enzymu AADC a tím i neurotransmiteru dopaminu. Další testování proběhne v příštím roce. Novinky z Akademonu, viac na www.akademon.czUt, 13/12/2016 - 19:49
Kočovnickékamenné stavby... Nedávno objevené rozsáhlé kamenné stavby pokrývají v kazachstánské lokalitě Altynkazgan nedaleko východního pobřeží Kaspického moře plochu 1,2 km2. Představují významnou a ojedinělou archeologickou lokalitu, jejíž původní určení zůstává nejasné. Jejich staří činí kolem 1.500 let a jsou kupodivu nejspíš hunského původu. I když nelze vyloučit, že Hunové jako loupeživí kočovníci si je jen přivlastnili a upravili. Rozměry největší struktury dosahují 34 x 24 m Některé kameny zdobí rytiny, což vidíme na obrázku: http://bit.ly/2gDtuUF (foto Jevgeniji Bogdanov). K objevu celé lokality vedl v roce 2010 nález stříbrného zdobného kování jezdeckého sedla pomocí detektoru kovů. Od té doby lokalitu zkoumají archeologové Andrej Astafjev z Mangistauské státní historické a kulturní rezervace a Jevgeniji Bogdanov. Novinky z Akademonu, viac na www.akademon.czUt, 29/11/2016 - 23:09
Slyší trávurůst... Pomocí citlivých mikrofonů lze zachytit zvuky, které vydávají tkáně kukuřice při svém růstu. Dokázali to Douglas Cook z New York University spolu s Rogerem Elmorem a Justinem McMechanem z University of Nebraska. Kukuřice (rod Zea) patří do čeledi jednoděložných rostlin lipnicovitých (Poaceae), které označujeme jako trávy. Skutečně tedy slyší trávu růst. Růst tkání probíhá jako neustálé hojení miniaturních poškození, která vznikají díky nárůstu mechanického napětí. Při posilování našich svalů je to úplně stejné jako při růstu stonku rostliny. Akustickou emisi využívají technici již dlouhou dobu, protože je zpravidla spojena s poškozováním materiálu a přináší o něm důležité informace. Je to obdobné, jako když jdeme po ledě a nasloucháme, zdali neuslyšíme nebezpečné praskání. O svých měřeních budou objevitelé kukuřičných zvuků přednášet 28. listopadu na 172. kongresu Americké akustické společnosti v havajském Honolulu. Jeden z druhů kukuřice, kukuřici setou (Zea mays), vidíme na obrázku: http://bit.ly/2f4yFeU Novinky z Akademonu, viac na www.akademon.czSt, 16/11/2016 - 17:27
OtevřeníJežíšova hrobu. V rámci restaurátorských prací a oprav jeruzalémského Chrámu Božího hrobu došlo poprvé po mnoha století k otevření údajného hrobu Ježíše Krista. Restaurování provádí experti z Národní aténské technické univerzity známí svou prací na aténské Akropoli a v istanbulském chrámu Boží Moudrosti. Restaurování edikula, zděné svatyně nad Kristovým hrobem, začalo v březnu tohoto roku pod vedení prof. Antonia Moropoulou a má ukončeno na jaře 2017. V rámci těchto prací otevřeli odborníci i údajný Kristův hrob zejména za účelem průzkumu a důkladného zadokumentování. Jako místo posledního Ježíšova odpočinku ho poprvé označila až svatá Helena, matka římského císaře Konstantina Velikého, roku 326 po Kr. Chrám poškodilo zemětřesení v roce 1927 a britská správa ho tehdy jen provizorně zajistila. Nedostatek prostředků a neshody mezi správci Chrámu Božího hrobu způsobil, že se na skutečnou opravu čekalo skoro sto let. Chrám patří společně katolické, pravoslavné a arménské církvi s menším vlivem koptské, etiopské a syrské církve. Významnou částkou ve výši 4 milionů USD přispěl na restaurování edikuly jordánský král Abdalláh II. Vstup do Chrámu Božího hrobu vidíme na obrázku: http://bit.ly/2eeGF9h (Berthold Werner – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0). Novinky z Akademonu, viac na www.akademon.czSt, 02/11/2016 - 21:11
Stopyvelmi staré. Více než 400 otisků lidských chodidel zdokumentovali antropologové v severní Tanzanii u břehu Natronového jezera poblíž vesnice Engare Sero. Pocházejí doby asi před 10.000 let z rozhraní pleistocénu a holocénu. Nachází se spolu s otisky kopyt zebry a tura na ploše 300 m2. Vznikly ve vrstvě vlhkého bláta, jejíž stáří podle datování pomocí radioaktivního argonu 40Ar/39Ar a uhlíku 14C dosahuje 5.760±30 až 19.100 ±3.100 let. Zachovaly se díky velké náhodě. Krátce po jejich vzniku je překryla vrstva sopečného spadu z blízkého vulkánu Oldoinyo L’engai. Muselo k tomu dojít nanejvýš několik měsíců po jejich otištění. Další zvlhčení vrstvy bláta, ať už deštěm nebo vodou z jezera, by je spolehlivě zlikvidovalo. Ke ztuhnutí kryjící vrstvy vlivem zásadité jezerní vody, které ji uchovalo až do dnešních časů, došlo před 10 až 12 tisíci let, což mohlo být dlouho po jejím vzniku. Jednoznačného datování vzniku otisků se nepodařilo dosáhnout ani s pomocí dalších metod, takže není jasné, zdali jsou již pleistocénního nebo až holocenního původu. Plochu o rozloze 125 m2 s 56 lidskými otisky odkryla přirozená eroze, zbytek vědci během dalšího výzkumu. Na fotografii vidíme celou lokalitu: http://bit.ly/2fr0GyH (Liutkus-Pierce, C.M., et al., Radioisotopic age, formation, and preservation of Late Pleistocene human footprints at Engare Sero, Tanzania, Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. (2016). Novinky z Akademonu, viac na www.akademon.czSo, 29/10/2016 - 19:37
Nobelovu cenuza fyziologii a lékařství pro rok 2016 získal Jošinori Ósumi z Tokijského technologického ústavu za objev mechanismu autofagie. Jde o velmi důležitý proces, kterým buňka odstraňuje a recykluje některé své součásti. Zjistil, že tento proces probíhá i u kvasinek Saccharomyces cerevisiae, se kterými prováděl své pokusy. Jde o přesně ten druh, který se využívá při kvašení alkoholických nápojů nebo při přípravě kvásku. Náhodným poškozování genomu kvasinek určil geny, které za autofagii odpovídají. Pro prostudování jejího přesného mechanismu u kvasinek zjistil, že v našich buňkách probíhá velmi podobně. Novinky z Akademonu, viac na www.akademon.czSo, 08/10/2016 - 18:05
Šetrné zobrazeníÚčinnou metodu zobrazení poškození kostí vyvinul prof. Thorfinnur Gunnlaugsson se svými kolegy z dublinské Trinity College i z Royal College of Surgeons in Ireland. Umožňuje odhalit velmi drobná poranění, dosavadními metodami, např. rentgenem, nezjistitelná. Základem je sodná sůl komplexu europia Eu, jehož strukturu vidíme na obrázku. Pomocí karboxylových skupin -COO- Na+ se zachytí na čerstvě obnažených površích kostí, tedy na poškozených místech. Ty obsahují na svém povrchu mnoho vápenatých kationů Ca2+, na které se karboxylové skupiny váží pevněji. Přes skupiny -SH na konci dlouhého alifatického řetězce (na obr. http://bit.ly/2deZmyG míří vpravo vzhůru) se molekuly komplexu naváží na nanočástici zlata, až pokryjí celý její povrch. Ve fyziologickém prostředí další nutné činidlo, (4,4,4-trifluoro-1-naftalen-2-yl)butan-1,3-dion - obr. vpravo) doplní komplex europia, takže po excitaci světlem vlnové délky 750 nm komplex vyzařuje v oblasti 565 až 610 nm. Z této luminiscence lze vytvořit podrobný trojrozměrný obraz poškozené části kosti. Výhodou nové metody není jen její citlivost, ale i to, že vůbec nepracuje se škodlivými vlnovými délkami elektromagnetického vlnění, nýbrž jen s běžným světlem. Novinky z Akademonu, viac na www.akademon.czSo, 24/09/2016 - 21:14
Čo Vám na portáli chýba? ›› redakcia@cez-okno.net

Stránky

Top