Dřevěné rukopisyArcheologové z Museum of London Archeology (MOLA) ve výkopu pro základy nové londýnské budovy společnosti Bloomberg odkryli na 400 popsaných dřevěných destiček z římských časů. Vesměs jde o obchodní korespondenci jako objednávky zboží, kvitance za dodávky piva nebo právní usnesení. Jedna z nich, datovaná v našem přepisu 8.ledna roku 57, představuje nejstarší britský ručně psaný dokument. Propuštěný otrok na ní slibuje uhrazení další splátky 105 denárů za dodané zboží. Mokrá bahnitá půda zabránila přístupu kyslíku, a tím dřevo konzervovala. Nešlo ale o bahno řeky Temže, jak bychom očekávali. Osu římského Londýna tvořil její levobřežní přítok, řeka Walbrook. Dnes bychom ji hledali obtížně, po středověkém překrytí teče celá v podzemí. Londýn pod jménem Londinium založili Římané roku 43 n.l. krátce po obsazení této části ostrova císařem Claudiem a generálem Aulem Platiem, prvním guvernérem římské Britanie. Na obrázku: http://bit.ly/1Yb7i2C (foto MOLA) vidíme jednu z nalezených destiček. Novinky z Akademonu, viac na www.akademon.czPo, 06/06/2016 - 16:59
Elektrostatické...ukotvení - Udržet létající stroje ve vzduchu vyžaduje množství energie, což platí proporcionálně i pro zařízení s malou hmotností. U nich můžeme energii ušetřit, pokud je na vhodném místě přichytíme pomocí elektrostatických sil. Technici z Harvard University pod vedením R.J.Wooda sestrojili hmyzu podobné okřídlené létající zařízení o váze 84 mg zvané RoboBee (Robovčelka). Jeho diskový klobouček tvoří dvojice soustředných měděných elektrod chráněná plastem. Po jejich nabití se pomocí elektrostatických sil bez problémů přichytí zespodu na prakticky libovolný vodorovný povrch. Důležité je odpružení kloboučku od pohonné jednotky pomocí polyuretanové pěny. Na videu vidíme, jak to celé funguje: http://bit.ly/1sGOnBb Novinky z Akademonu, viac na www.akademon.czSo, 28/05/2016 - 10:56
Neobvyklý stavvody uzavřené v kanálcích o průměru 0,5 nm v minerálu berylu detekoval pomoci rozptylu rentgenových paprsků Alexandr I. Kolesnikov a David J. Weselowski spolu s dalšími kolegy z Oak Ridge National Laboratory. Protony a elektrony, které se podílejí na stavbě molekul H2O jsou extrémně delokalizované. Beryl je minerál krystalující v šesterečné soustavě. Chemicky jde o křemičitan hlinito-berylnatý Be3Al2Si6O18. Připravuje se též uměle. Na obrázku vidíme krystal berylu z dolu Oceanview poblíž kalifornského San Diega: http://bit.ly/24WQtxL (foto Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons). Novinky z Akademonu, viac na www.akademon.czPi, 13/05/2016 - 20:32
Podmořská arche...Na dně přístavu Newport v americkém státě Rhode Island nejspíš leží vrak proslulé lodi Endeavour kapitána Jamese Cooka. Plavil se s ní během své první výzkumné plavby v Tichém Oceánu v letech 1768-1771. Potopila se v roce 1778 během americké války za nezávislost, kdy byla součástí britské flotily blokující přístav Newport. Trojstěžník o výtlaku 370 tun byl 32 m dlouhý a 9 m široký. Nalezli ho členové dobrovolnického sdružení Rhode Island Marine Archaeology Project, založeném a vedeném Kathy Abbass.
Podvodní humanoidní uměle inteligentní robot pojmenovaný OceanOne, významně usnadní práci podmořským archeologům i hledačům pokladů. Zkonstruovali ho v laboratoři prof. Oussamy Khatiba ze Stanford University a otestovali při průzkumu vraku francouzské lodi La Lune potopené roku 1664 poblíž Toulonu. Víc se o něm můžeme dozvědět z tohoto videa: https://youtu.be/p1HmgP9l4VY Novinky z Akademonu, viac na www.akademon.cz
Št, 05/05/2016 - 22:18
Mozek a LSDMendel Kaelen se svými kolegy z Imperial College London pod vedením Robina Carhart-Harrise poprvé zviditelnili působení LSD na lidský mozek. Diethylamid kyseliny lysergové (LSD) řadíme mezi halucinogenní drogy, protože přetváří naše vnímání reality. Během experimentu dvacet zdravých dobrovolníků obdrželo postupně placebo nebo LSD. Aktivitu jejich mozků sledovali vědci pomocí různých zobrazovacích technik, zejména funkční magnetické rezonance a magnetoencefalografie. Jak vidíme na obrázku (Imperial College London: Brain on LSD revealed: First scans show how the drug affects the brain, ScienceDaily, 11 April 2016), působením LSD se jednotlivá centra aktivity v našem mozku propojí. Novinky z Akademonu, viac na www.akademon.czUt, 12/04/2016 - 15:43
Vesmírné curiumAnalýza obsahu uranu v meteoritu naznačuje, že radioaktivní transuran curium mohl být přítomen při vzniku Sluneční soustavy. Přímo to analyzovat nelze, protože poločas rozpadu jeho nejstabilnějšího izotopu curium 247 činí 15,6 milionu let. Vyskytovalo-li se v té době, do dneška po něm nezbyla ani stopa. Debaty o jeho možné existenci ve Vesmíru tudíž probíhají již desítky let. Významný příspěvek k nim představuje práce Françoise L. H. Tissota a jeho kolegů z University of Chicago. Odhalili nesrovnalosti v poměru izotopů uranu 235U/238U ve vzorcích z uhlíkatého chondritu, což je křemičitanový meteorit s vyšším obsahem uhlíku. Z nejstabilnějšího izotopu curia 247Cm vzniká postupně uran 235. Jeho vyšší koncentrace naznačuje, že kdysi mohlo být přítomno curium. Nicméně existuje i jiné vysvětlení. Vzájemný poměr koncentrací izotopů uranu se mohl změnit během procesů při vzniku zkoumaného meteoritu. Prvek curium dokážeme připravit uměle v kilogramových množstvích, takže můžeme studovat i jeho fyzikální a chemické chování. Jde o kov stříbřitě bílé barvy, který se snadno oxiduje na kation Cm3+. Vzniká ozařováním plutonia 239 alfa částicemi, rovnice viz obr: http://bit.ly/21k86Aj, a to i při výbuších atomových bomb. V přirozeném jaderném reaktoru v africkém Oklo rovněž najdeme důkazy jeho dřívějšího vzniku. Novinky z Akademonu, viac na www.akademon.czSt, 09/03/2016 - 00:27
Tajemství pohoříObrovské naleziště jurských fosilií nalezli paleontologové v Patagonii na jihu Argentiny: http://bit.ly/21H0tJI Táhne se podél pohoří Deseado a jeho rozloha činí 60.000 km2. Pro srovnání, rozloha celé České republiky dosahuje 78.866 km2. Pokud jde o množství a rozmanitost zkamenělin, nemá ve světě podobné. Odkryly ho geologicky nedávné erozní procesy. K zakonzervování fosilií došlo díky vulkanické činnosti velmi rychle, někdy až během jediného dne. Můžeme tudíž studovat vzhled krajiny tak, jak vypadala v jurském období, včetně rozmístění jednotlivých druhů organismů až po mikroskopické houby a sinice. Pohoří Deseado je světle zeleně obtaženo na obrázku podle Google Earth. Severovýchodně od něj protéká řeka Deseado až k přístavu Puerto Deseado. Novinky z Akademonu, viac na www.akademon.czŠt, 03/03/2016 - 18:46
Čo Vám na portáli chýba? ›› redakcia@cez-okno.net

Stránky

Top