SYNCHRONIZÁCIA

Obrátime pozornosť na texty, ktoré zachovali stopy vedecko-filozofických koncepcií najstarších vedeckých paradigiem. Aj keď sú texty, na ktoré upozorňujeme, dosť známe, ich skutočný význam zostával dlho neodhalený...

Joan Grantová: OKŘÍDLENÝ FARAON IV.

Jednou jsem se Ptahkefera ptala na hvězdy a on mi řekl: „Jsou to světy, jako je ten náš, a je jich bezpočet, jako vodních kapek v řece. Chtít pochopit takové množství je nesmyslné. Kdo hledí do slunce, aby pochopil jeho tajemství, oslepne a neuvidí ani to, co drží v dlani."
A pak mi vyprávěl pověst o stvoření.

ALLATRA: Proč jsem tady?

Anastasia: Někteří čtenáři se ptají: „A v čem je smysl mého života? Proč jsem tady? Cožpak opravdu jen proto, abych zasadil strom, postavil dům a vychoval děti?“ A sami si ve svých úvahách odpovídají, že pokud by to byly základní cíle existence člověka na zemi, tak by, za prvé, nebylo nutné, aby konstrukce hmoty byla tak složitá, včetně velice výkonného mozku, který zahrnuje různé úrovně stavu vědomí. Za druhé je logické předpokládat, že všichni, kdo už mají dům, zahradu a děti, by byli šťastní a spokojení se svým životem. Vždyť ale hlavně tito lidé kladou takové věčné otázky, protože nenacházejí uspokojení v realizaci přání svého mládí.

Stránky

Top