Energetická výmena medzi mužom a ženou počas intímneho spojenia

Láska je harmónia duší, to znamená, približne rovnaká evolučná úroveň vedomia. A láska mizne, keď prestane existovať harmónia medzi podstatami (dušami). Pri harmónii medzi mužom a ženou, nazývanou aj láska, obaja získavajú dodatočný potenciál jeden od druhého a okrem toho tu prebieha výmena kvalít medzi mužskou a ženskou podstatou. Bez toho je ďalší evolučný vývoj každého nad určitou úrovňou nemožný. Na to, aby sa mohol človek posunúť na ďalší evolučný stupeň, musí mať mužské aj ženské kvality, čo sa deje aj pri intímnom kontakte ľúbiacich sa partnerov. To sa nazýva biela tantra.

Top