Profesionálne preklady a korektúry

Vážení čitatelia, akiste ste si všimli, že sa stránky zobrazujú podstatne rýchlejšie.
Vďaka patrí Jurajovi Chlebcovi aka Havranovi, ktorý portál technicky rozvíja prakticky od jeho začiatkov.
Veríme, že Vám to Vaše vlastné výpravy za poznaním ešte viac spríjemní!

O dotování ekonomiky a bankovním „týlu“ nadnárodních korporací (II)

Základní formy státní podpory finančního sektoru: 1) kapitalizace bank („nalévání“ státních prostředků do základního jmění); 2) odkup „špatných“ (toxických) aktiv státem od bank a poskytování finančních prostředků na vratném základě (úvěry a půjčky); 3) poskytování záruk na závazky bank a dalších finančních institucí; 4) poskytování prostředků centrálními bankami ve formě „mimořádných“ úvěrů, a také prostřednictvím mechanismu tradičního refinancování bank (operace na „zajištění likvidity“ bankovního sektoru).

O dotování ekonomiky a bankovním „týlu“ nadnárodních korporací (I)

Velká část diskusí kolem problému vstupu Ruska do WTO se vede kolem cel (především dovozních, ale rovněž vývozních) a možných sociálně-ekonomických důsledků jejich změn (nebo zrušení) po podepsání protokolu o přidružení. V menší míře je pozornost věnována otázkám dotování ruské ekonomiky. Problém dotování se posuzuje v podstatě podle jednoho ruského odvětví – zemědělství, přičemž jen ve formě rozpočtových dotací. Navrhuji podívat se na tento problém v širším kontextu. Doufám, že takový přístup umožní vyhodnotit důsledky možného vstupu Ruska do WTO střízlivěji.

Top