Kritický pohľad na „MYSTÉRIUM ORIÓNA“

Určite je zaujímavé pozrieť sa na vec i ›› z druhej strany, viď naša špecializovaná rubrika... pozn. red.
Mystérium Orióna, ktorú napísali Robert Bauval a Adrian Gilbert, predpokladá, že mnohé, ak nie všetky z pyramíd v Gíze, boli koncipované ako súčasť jednotného dizajnu, ktorý sa snažil zmapovať „Duat," alebo nebesá, a špecifickú konšteláciu Orióna a Hyád, na planinách Gízy.

Mayská proroctví

Otázka podstaty astrologie stojí stále v centru konfrontačních sporů mezi jejími zastánci a odpůrci. Školení astronomové tvrdí, že je astrologie nesmysl, neboť hvězdy nemohou mít na člověka žádný vliv, tvrdí i navíc to, že fyzikální vliv vzdálených planet, Měsíce ba ani Slunce je minimální, nebo žádný. Využívá se přitom argumentů, které odkrývají základní neznalost o skutečné podstatě astrologie.

Top