Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí! (30)

Zpočátku byl můj stav diagnostikován jako "deprese". Tu jsem také hluboce cítil, nicméně tato deprese byla výsledkem, ne příčinou toho všeho, co náhle přestalo v mém těle fungovat. Poslušně jsem ale polykal své prášky, dokud jsem téměř neumřel na nežádoucí reakce. Začal jsem být zoufalý a vydal jsem se do území "alternativního" léčení, kde jsem hledal řešení...

Detoxikácia ťažkých kovov pri otrave z amalgámov

Ortuť je jedovatá, to sa asi zhodneme. Je to veľmi účinný a nebezpečný jed. Usadzuje sa v tele, ťažko sa vylučuje a neustále spôsobuje problémy. Amalgámy sú také strieborné, až sivočierne výplne zubov od zubárky. Amalgámy obsahujú 1 až 2 gramy ortute. Je to smrteľná dávka, ak by sa dostala do tela naraz. V amalgáme je ortuť viazaná v zliatine spolu s inými jedovatými kovmi, ako je kadmium a striebro. Ortuť a iné kovy sa z amalgámu uvoľňuje postupne, odparovaním, chemickými reakciami baktérií, elektrolýzou a odieraním. Za 10 rokov sa premiestni asi polovica ortute z amalgámu do tela. Amalgámy sa zlomia a vypadnú.

Amalgám a jeho účinky

Těžké kovy v životním prostředí jsou daní naší moderní doby. Od doby industrializace se uvolňuje stále více těžkých kovů ze zemské kůry a ty nakonec přistávají na celé Zemi. Částečně ve vzduchu, částečně vodě a v potravinách. Postupem času se usazují v těle a dají se jen těžko vyloučit. Dnešní městský člověk je asi 500 až 1000krát silněji zatížen nežli člověk před dobou industrializace. I při „nepatrném“ zatížení přispívají jedovaté kovy k mnoha civilizačním nemocem.
Následující informace by chtěly dát krátký náhled speciálně na problematiku rtuti jako jednoho z těchto těžkých kovů. Opírají se o knihu od Dr. Muttera: „Amalgám – riziko pro lidstvo“ stejně jako o zveřejnění paní Dr. Schreiber: „Amalgám a jeho následky“.

Stránky

Top