december 31st

december 30th

Betlehemská hviezda

Kresťanský svet oslavuje Vianoce 25. decembra, ale doterajšie výskumy ukazujú, že 25. december roku nula nie je autentickým dátumom Ježišovho narodenia, tak dňa, ako aj roku. Zodpovedá za to trochu trápny, hoci nechcený omyl skýtskeho mnícha Dionýza Malého, ktorého v roku 533 poverili, aby spätne určil začiatok nového letopočtu. Nešťastný mních však pritom zabudol na nultý rok, ktorý bolo treba vložiť medzi rok 1 pred a po Kristovi. Okrem toho, zabudol aj na štyri roky vlády cisára Octaviana Augusta.

James: WingMakers Interview 4

„Wholeness Navigator“ čili „Navigátor Celistvosti“ – Toto je jeden z prvků „HMS“, který má za úkol u lidského jedince aktivovat původní hledání boha v kontextu celistvosti, shody, jednoty a rovnosti. Někteří lidé se celý život věnují tomuto pátrání, jelikož to v rovině podvědomí cítí jako povinnost, neb se tím mnohdy snaží naplnit očekávání svých blízkých. Častou motivací také bývá podprahově potlačený pocit viny. „Původní režim Navigátora Celistvosti“ byl nedávno obejitý resp. prohlouben skrze nástroj „GMS“ - Zatímco je „Navigátor Celistvosti“ stále artefaktem „HMS“ nabízí velmi falešnou a iluzorní cestu k osvobození. Více o tomto problému sdělím později.

december 28th

Kopija, koruna a kríž

Stredovekú „reportáž“ o objavení relikvie - Kristovho kríža napísal už v druhej polovici 8. storočia anglosaský básnik Cynewulf, o ktorom dnes veľa nevieme. Literárna veda ho stotožňuje s opátom mercijského kláštora v Peterborough, inokedy zase s lindisfarnským biskupom alebo s anonymným účastníkom cirkevného synodu v roku 803. Z toho, čo Cynewulf o sebe sám uviedol, môžeme len dedukovať, že ide o bývalého vojenského hodnostára niektorého anglosaského kráľa, ktorý sa na sklonku svojho života utiahol do ústrania samoty. Jeho dielom, ktoré nás teraz prednostne zaujíma, je práve legenda o objavení kríža Helenou, matkou cisára Konštantína.

Stránky

Top