jún 30th

abhikéšam

(tamil.) „pomazání“. Zasvěcovací ritus, jímž se laikům nebo kněžským novosvěcencům dostává zvláštního předznamenání, které je má připravit k nabytí nadpozemských zkušeností a sil (podle indického tantrismu). Tento fakt se vymyká zkušenosti Evropanů, proto jej nemohou posuzovat. Ale tak jako z mocnáře vyzařuje autorita, tak z duchovního člověka vyzařuje nahromaděná kvalita nadpozemského světa, duchovna, již může vůlí přenést na každého, na něhož ji zaměřil. A čím vyšší je tato kvalita, tím zvláštnější pocitové kategorie se přenášejí. Tyto kategorie jsou ovšem spjaty jak s poznáním, tak i s vlivem, jímž každý člověk působí na své okolí. Proto je zasvěcování možné, a to přesně v tom smyslu, jak o něm můžeme být informováni tradicí.

Pozornejší, vyrovnanejší, múdrejší a zdravší prostredníctvom celospektrálneho svetla

Slnečné svetlo sa dostalo na titulné stránky. Média sú plné správ o negatívnych účinkoch prílišného slnečného žiarenia na našu pokožku. Vzhľadom na zväčšujúcu sa ozónovú dieru a neustálu slabosť pre opálenú pokožku varujú kožní lekári pred nebezpečným melanómom. Prípady ochorenia na rakovinu kože sa v posledných desiatich rokoch zdvojnásobili. Pri úpale platí: „telo nič nezabúda“.

Dve sestry

de to bolo, tam to bolo: kde vodu hrabali - a piesok viazali. Žil raz muž so ženou a mali dve dievky. Jedna bola dcéra mužova a druhá ženina. Muž si obe dcéry rád videl, ale žena mala rada len svoju dievku a pastorkyňu nenávidela. Ustavične ju z domu vyháňala. Čo mala neborká dievka robiť? S ťažkým srdcom sa pobrala do sveta.

jún 29th

Príčiny našich zlyhaní

Za dlhých deväť rokov nášho pôsobenia v „ilegalite" si mnohí z nás zvykli na život v uzavretom intelektuálnom gete. Do istej miery sa to podobalo postaveniu disidentov v časoch normalizácie. Mali sme svoje konferencie a semináre (najznámejšiu pravidelne v decembri organizuje SKSI Slovakia plus a V. Hornáček), kde sme sa každoročne stretali, utvrdili sa vo svojej pravde a v pokoji sa rozišli do svojich domovov. Dlhé roky sme písali do Kultúry, Slovenských pohľadov, SNN, Literárneho týždenníka, Extraplus či Slova, ktoré svojím nákladom a uzavretosťou okruhu čitateľov a prispievateľov (často išlo o takmer identickú skupinu ľudí sa až príliš podobali na normalizačné samizdaty).

Stránky

Top