júl 30th

Nič nie je zadarmo

„Mocný Duch Svetla, ktoré žiari Kozmom, pritiahni môj plameň bližšie v harmónii k tebe. Pozdvihni môj oheň von z temnoty, magnet ohňa, ktorý je v Jednote so VŠETKÝM. Pozdvihni moju dušu, ty mocný a silný. Dieťa Svetla, neodvracaj sa. Pritiahni ma silou, aby som sa rozpustil v tvojom ohnisku; v Jednote so všetkými vecami a všetky veci v Jednom, v ohni námahy života a v Jednote s Rozumom.“
Smaragdová doska IV – Zrodenie Vesmíru

júl 29th

júl 28th

Slnko a Boh

V Mayských proroctvách, Veľbohoch, Tutanchamónových proroctvách a Stratenom hrobe Boha Virakoču som popísal znalosti egyptských, mayských i peruánskych vládcov, ktoré dosahovali tak vysokú úroveň, že sa k nim moderné ľudstvo až teraz začína približovať. Vštepovali ľudu, že Slnko ovplyvňuje úrodnosť pôdy, určuje charakter osobnosti (solárna astrológia) i to, že zmeny polarizácie slnečného magnetizmu spôsobujú na zemeguli cyklicky sa opakujúce katastrofy, ktoré postupne mažú z dejín civilizáciu za civilizáciou. Títo veľbohovia učili, že duša je večná, nepomíňajúca sa a že tie čisté mieria ku hviezdam, zatiaľ čo ostatných čaká znovuzrodenie na Zemi. Vedenie ukryli v cenných, trvalých veciach, aby tí, ktorí v ich dobe zlyhali, mali na budúce väčšiu nádej na spásu.

Temná mise NASA 4

Všem příznivcům bádání přinášíme unikátní rozhovor s autorem světového bestselleru "Dark Mission" panem Richardem Hoaglandem. Tento rozhovor byl v rámci "Projektu Camelot" uskutečněn v prosinci roku 2007 (jde tedy o velmi čerstvý a hlavně aktuální materiál) v Albuquerque, Nové Mexiko. V písemné podobě má bezmála 70 stran textu a my vám ho zprostředkujeme v plnném znění. Na jeho konci budete mít možnost shlédnout tento rozhovor ve video záznamu. Richarda Hoaglanda se ptá jeden z autorů jmenovaného projektu paní Kerry Cassidy. Vážení přátelé, již v minulosti v několika reportážích jsem poukazoval na vrcholný význam výše uvedené knihy pana Hoaglanda, kterou napsal společně se svým kolegou Mike Barou. Materiál poukazuje na temné praktiky americké agentury NASA včetně systematického zatajování nesmírně zásadních skutečností před světovou veřejností. Tento rozhovor vám umožní lépe pochopit jisté skryté souvislosti spojené s prezentovaným tématem. Jsem hluboce přesvědčen, že informace zde uvedené budou skvělým přínosem pro Váš osobní rozvoj a aktuální přehled v nastíněném tématu. V současné době připravujeme překlad dalších nesmírně zajímavých rozhovorů na aktuální témata - např. s panem Valeri Uvarovem, Davidem Wilcockem, dr. Chernobrovem, Lucou Scantamburlou a dalšími. Máte se tedy na co těšit.

Stránky

Top