december 20th

James: WingMakers Interview 3

„God-Spirit-Soul komplex“ (GSSC) čili „Komplex Bůh-Duch-Duše“ – Toto je centrální prvek „HMS“ týkající se mechanismu oddělených kotev. Individualizovaný člověk, bez HMS, je v terminologii „WingMakers“ nazýván „Sovereign Integral“. To je skutečná podstata každé lidské bytosti a ve své podstatě i každého projeveného života. V tomto modelu „Sovereign Integral“ (Svrchované Jednoty) jsme Bohy v našem lokálním multiversu, a z pohledu kolektivní úrovně jsme tvz. „Prvotní zdroj“ v tomto multiversu.

Dĺžka trvania spoločnosti je priamo úmerná jej morálnosti

Chaos je pre spoločnosť tým, čím je choroba pre telo. (Aj štátny útvar je telo; jeho jednota je väčšmi organická než umelá.) Spoločnosť zbližuje; chaos rozdeľuje. Spoločnosť je súdržná; chaos nesúdržný. Spoločnosť je konštruktívna; chaos deštruktívny. (Celý filozofický smer sa dnes hrdo nazýva podľa tohto procesu.) Augustín definoval jednotiacu dušu spoločnosti (civitas = mesto, štát) ako spoločnú lásku. Preto jestvujú napokon len dva „štáty", Boží štát (tých, čo milujú Boha) a Svetský štát (tých, čo uctievajú svet, modloslužobníkov). Spoločnosť sa môže rovnako ako jednotlivec pravdivo hlásiť k nádhernému Augustínovmu výroku: „Amor tnem, pondus meum" - moja láska je mojím bremenom, mojou tiažou, mojím osudom. Moje bytostné zakorenenie je mojím osudom.

december 19th

Nibiru versus Atlantida 7

Jak jsem naznačil v předchozím materiálu existuje velká pravděpodobnost, že původní Atlanťané mohli disponovat obří postavou, přičemž celá řada literárních odkazů by tuto skutečnost potvrzovala. S tím souvisí i domněnka, že to byl právě kolizní kurz tajemné planety Nibiru, který donutil Atlanťany k migraci. Systémovou analýzou mne dostupných pramenů jsem nabyl přesvědčení, že šlo o čtyři základní migrační větve (směrem k americkému kontinentu, k africkému kontinentu a dále do Asie a to především do regionu dnešní Indie a dalších soudobých himálajských států a samozřejmě je třeba brát v potaz i Evropu).

Plavba na hranice sveta

Ide o nesmierne zložitú hádanku: už slávny antický geograf Eratosthenes (276-194 pred n.l.) prehlásil, že miesta Odysseovho putovania bude ochotný hľadať iba vtedy, keď mu predstavia remenára, ktorý vyrobil remeň na zviazanie Aiolovho mecha s vetrami. Dnešní bádatelia sa však nenechávajú odradiť rezignáciou svojich starovekých kolegov a tak sa môžeme stretnúť s názormi, že Odysseus pobudol na Britských ostrovoch, v Nemecku, Portugalsku, že pristál na Myse dobrej nádeje, že na ostrove kráľa Aiola zakotvil počas plavby v Indickom oceáne. Zlopovestná Charybda a Skylla je striedavo lokalizovaná raz v Dardanellskej, raz v Messinskej, či Gibraltárskej úžine. Kalypsó by mala bývať pri pevnosti La valetta na Malte, Fajáci pri ústí Quadalquiviru, na Kréte, či na Thére. Sirény sa zase v prácach talianskych autorov lokalizujú na ostrov Capri, či Sorrnetské pobrežie, podľa Francúzov zase na mys Paliarno. Kde je teda riešenie tejto záhady?

Stránky

Top