I. Astromedicína versus vedecká medicína 14. časť + BÝK

Motto: „Najväčšou chybou pri liečení chorôb je, že sú lekári tela a lekári duše, ale oboje nemožno od seba oddeliť.“
Platón

"Pacient môže mať bolesti na hrudi a množstvo biologicky zameraných vyšetrení nezistí žiadne patologické zmeny, môže ho dlhodobo bolieť hlava a nemá nádor, ani vysoký krvný tlak, je pod vplyvom ťažkého stresu, ktorý mohli vyvolať psychologické problémy, zničujúce sociálne podmienky, ale taktiež nerozpoznané psychické poruchy - najčastejšie úzkosť a depresie... Preto by mal skutočný lekár, ktorý prisahal na Hippokrata - brať do úvahy vždy nielen faktory biologické, ale tiež psychologické a sociálne pri všetkých chorobách a nielen tých, kde je už ich vplyv všeobecne uznávaný (srdcové a cievne choroby, tzv. „civilizačné“). A tu dochádza k rozporu, lebo veľa ľudí sa cíti chorých a lekári u nich nezistia žiadne patologické zmeny či funkčné poruchy (ide o psychosomatické choroby) Duša sa nedá liečiť predpisovaním a užívaním chemických liekov...!

Top