Prečo je dôležitá a potrebná slobodná voľba v očkovaní? (časť 2/3)

Skôr ako si povieme, prečo je dôležitá slobodná voľba v očkovaní, mali by sme sa zhodnúť na tom, čo je to sloboda a čo je to očkovanie, resp. čo je jeho účelom, čo je dôvodom, pre ktorý sa očkuje. V prvej časti tohto trojdielneho seriálu sme si teda posvietili na slobodu, v druhej (t.j. tejto) časti sa pozrieme na očkovanie a obranyschopnosť ľudského tela a v tretej časti sa konečne dostaneme k odpovedi na otázku z názvu.

První pomník mimozemského únosu na světě

Tento příběh je největší a nejznámější setkání 3. druhu v Polsku, které se týkalo UFO. V roce 1978, 71letý rolník Jan Wolski, občan vesnice Emilcin blízko Opola Lubelskiego ve východním Polsku, přežil blízké setkání s mimozemšťany. Na cestě na pole, poblíž lesní cesty, po které jel povozem taženým koňmi, byl osloven bytostmi, které ho doprovodily k objektu připomínajícím domek visící ve vzduchu ve výšce 4-5 metrů, stříbrného vzhledu s hladkými stěnami bez žádných oken. Pod ním na trávě byla malá jakoby nástupní plošina. Náhle se před ním objevila další postava, která ho zvala k návštěvě daného objektu. Po nástupu na plošinu se náhle zvedli a vstoupili do vznášejícího se objektu. Vnitřek byl tmavý, ale osvětlený, bez žádného viditelného zdroje světla. Byly tam také malé lavičky. Kolem byly další bytosti. Byly trošku menší, než je známe, měli temně zelené tváře. Jejich oblečení byl černošedý overal pokrývající celé tělo bez jakýchkoliv spojů nebo zipsů. Měli šikmé oči a místo úst tenkou štěrbinu. Mezi prsty měly tenké blány. Kolem sebe měly obtočený prstenec připomínající trávu. Hovořily neznámým jazykem. Pana Wolského zaskočilo tempo dialogu: „zdálo se mi nemožné, aby sobě rozuměly“. Náhle vstoupila do místnosti vážnější osoba, po jejímž příchodu ostatní ztichly.

afinita

(z lat.) příbuznost; v chemii slučivost prvků, z nichž se tvoří nové látky. Např. molekula vody vzniká sloučením dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku. Stejným způsobem vznikají jiné látky hmotného světa, které vnímáme jako jevy pasivní. Avšak a. je také strůjcem živé přírody, z níž nás nejvíc zajímá lidská bytost. V ní jsou podmíněně sloučeny kvality světa hmotného i duchovního, přičemž výraz duchovní můžeme chápat jako kvalitativní nebo fyzikální. Podmíněná a. těchto, řekli bychom též prvků, je příčinou jevu, který nazýváme životem; ten zase pulsuje a tím se i slučuje s kvalitami světa rozporů nebo harmonie. O působení a. tohoto druhu se právě zajímá jóga, která se naprosto nemíní spokojit s poměry, vytvářenými přirozenými náklonnostmi lidských bytostí, v nichž převaha kvality, podobající se pasívní hmotě způsobuje, že celkový ráz jejich vývoje směřuje k degeneraci. Jako v chemii lidská dovednost tvoří vhodnými sloučeninami různých prvků nové látky, tak zase v józe vhodnými stavy mysli a případně i citu vznikají působením a. stavy, které čelí běžné degeneraci. To a. pomáhá i na úrovni aktivní psychologie, která se jinak nazývá jógou.

Stránky

Top