Dům levně 10 - vyhnout se prodražování

Dnešní kapitola nebude tak jednoduchá. Protože je o přemýšlení a užívání rozumu. Hledání jednoduché, a při tom dostatečně vyhovující, cesty. Nejraději se v tomto případě inspiruji u našich předků, kteří dělali věci jednoduše. Maximální jednoduchost, pramenící z pochopení věcí a souvislostí, to je to poučení, které jsme zapomněli převzít od našich dědů. Nejlepší bude příklad z praxe.

Zecharia Sitchin: ZTRACENÉ ŘÍŠE V.

I Aztékové a Toltékové a další národy kmene Nahuatl měli legendy o stvoření, ve kterých se objevují tatáž témata. Ale zatímco ve Starém zákoně jsou jeho obsáhlé sumerské základy zestručněny a v části o stvoření se namísto o více božstvech hovoří o jediné vícečetné bytosti (Elohim), v legendách v jazyce nahuatl se sumerská a egyptská mytologie, ve které je bohů více, zachovává.

„Snad jediný důkaz, který by mohl přiblížit skutečnost, je experiment“ 8

Navazujeme na díl „Experiment 6“, ve kterém jsme se poprvé setkali s importem kultury do Egypta, tentokrát to byla Nabta Playa ze Sahary. Připouštíme, že k importu kultury mohlo dojít ještě z jiných lokalit Země, přičemž každá z nich mohla přinést svoje prvky a importované kultury se mohly setkat právě v Egyptě a vytvořit novou kulturu, ze které se nám točí hlava. Kdo bude chtít, může se s námi vydat za hledáním dalších civilizací, jež mohly egyptskou kulturu obohatit o nové prvky. Závěrem uvedeme, která civilizace zvítězila.

Top