február 28th

Exorcismus a fenomén clairvoyance

Karel Wágner | Dnešní exorcisté, pokoušející se vymítat z údajně posedlých lidí „zlé duchy“, mnohdy za posed­lost skutečně považují disociativní poruchu identity (dissociative identity disorder), dříve známou jako mno­ho­četná porucha osobnosti (multiple personality disorder), pro niž je typická pří­tomnost dvou nebo většího počtu odlišných identit nebo stavů osobnosti, které opakovaně přebírají kontrolu nad cho­váním postiženého jedince.

február 27th

Laser starověku: Archimédes ničil lodě na dálku

Jedním z největších vědců, techniků a vynálezců antiky byl Archimédes ze Syrakús. Jeho poučku o tom, že plovoucí těleso je nadnášeno váhou kapaliny jím vytlačené, se učil v základní škole každý. Méně se ví, že dokázal i některé věci, které jeho době připadaly téměř nadlidské a překvapují i dnes.

Berenike Panchrysos – Egyptské zlaté město

Je velké osídlení, které před 20 lety ze světa mýtů do reality přenesli italští archeologové dvojčata Alfredo a Angelo Castiglioni. Jde o tytéž archeology, kteří se na sklonku r. 2009 proslavili objevením slavné perské armády nedaleko egyptské Síwy. Berenice Panchrysos zahrnuje množství budov po obou stranách údolí Allaqi.

Stránky

Top