Abraham Hicks: „Nebuď egoistický, dělej co chci já“

Ano. Důvod, proč lidé obviňují někoho jako vás z toho, že je egoistický. Je, protože vy se řídíte svým vedením a neděláte to, co oni chtějí. Tudíž jste pro ně sobecký tím, že hledáte svou moc, soulad a radost. „Jak se opovažuješ být tak sobecký a neděláš to, co já po tobě chci, abych se mohl cítit lépe?…“

Záhada kamenných květů aneb Další posvátné dinosauří stopy z Číny

Jak začíná být patrné, dinosauří fosílie byly v Číně odedávna nevědomky uctívány na mnoha místech. Ke známým příkladům z Pevnosti lotosové hory, tibetských stop krále Gesara z Lingu nebo stop oře božského Č´-ke-a-lu nyní přibyl další podobný příklad. Jedná se o lokalitu tzv. Tygří hory v oblasti přímo spravovaného města Čchung-čching v provincii S´-čchuan. V roce 2013 zde byly pod skalní římsou objeveny dva velké kamenné objekty, připomínající vzdáleně květák nebo nerozvinutý květ. Stejně jako nedaleké otisky stop hadrosauridů i tyto pozůstatky šlápot obřích sauropodů našly své místo ve folklóru místních obyvatel.

GRÉCKO V: Olympia

„Z významných miest starej Helady žiadne nezmizlo tak k nepoznaniu ako Olympia...“
Ernst Curtius

Olympia sa nachádza v severozápadnej časti Peloponézu a bola jedným z najvýznamnejších náboženských, kultúrnych a športových centier antického Grécka. Osídlenie je doložené od 3. tisícročia pred Kr. avšak náboženským centrom sa stala až v dobe mykénskej okolo 11. storočia pred Kr. Do doby pokiaľ neboli vybudované prvé kultové stavby ľudia prinášali obete vešaním na stromy alebo pokladaním na oltáre.

Top