STŘEDOVĚK: Osídlování Evropy

477 Po rozpadu západní části Římské říše se tak končí slavná éra antické kultury a začíná nová éra “barbarů”. S ní začíná ranný středověk. Otrokářství střídá jeho mírnější podoba - feudalismus. Evropská etnika již tvoří tři hlavní skupiny - Germáni, Románi a Slované a s nimi i tři hlavní Evropské jazyky - germánština, latina a staroslověnština. Již o čtyři roky později v Evropě vzniká první říše barbarů - království Francká říše (dříve římská kolonie Galie) a za dalších dvanáct let na území dnešní Itálie Ostrogótská říše.

A DOST! Sůl = Skrytý zabiják

Kdybychom jí konzumovali méně, tisíce z nás by neumíralo předčasně nebo by nemělo vážné zdravotní problémy. Sůl. K životu ji sice potřebujeme, ale denně ji do sebe dostaneme 3x více, než bychom měli. A to, aniž bychom to tušili. V čem všem je ukryta a jaké to má následky na naše zdraví? Podívejte se na A DOST!

Top