február 23rd

STŘEDOVĚK: Osídlování Evropy

477 Po rozpadu západní části Římské říše se tak končí slavná éra antické kultury a začíná nová éra “barbarů”. S ní začíná ranný středověk. Otrokářství střídá jeho mírnější podoba - feudalismus. Evropská etnika již tvoří tři hlavní skupiny - Germáni, Románi a Slované a s nimi i tři hlavní Evropské jazyky - germánština, latina a staroslověnština. Již o čtyři roky později v Evropě vzniká první říše barbarů - království Francká říše (dříve římská kolonie Galie) a za dalších dvanáct let na území dnešní Itálie Ostrogótská říše.

A DOST! Sůl = Skrytý zabiják

Kdybychom jí konzumovali méně, tisíce z nás by neumíralo předčasně nebo by nemělo vážné zdravotní problémy. Sůl. K životu ji sice potřebujeme, ale denně ji do sebe dostaneme 3x více, než bychom měli. A to, aniž bychom to tušili. V čem všem je ukryta a jaké to má následky na naše zdraví? Podívejte se na A DOST!

február 22nd

Exkluzívny rozhovor s J. A. Novákom

Zaoberá sa predovšetkým popularizáciou vedy a techniky, záhadami, históriou a prírodou. Vyštudoval strednú priemyselnú školu jadrovej techniky a vysokú školu poľnohospodársku, pracoval v Ústave vedecko-technických informácií pre poľnohospodárstvo a lesníctvo. Súčasne sa venoval potápaniu a fotografovaniu pod vodou, publikoval v časopisoch Živa, Ľudia a krajiny a vydal prvú knihu „Potápači bez mora“. V roku 1988 nastúpil ako redaktor časopisu Potápač, po roku 1989 vystriedal niekoľko ďalších redakcií. Pracoval 4 roky v MF Dnes a od roku 2006 až do roku 2011 v Hospodárskych novinách – v oboch prípadoch ako redaktor príloh so špecializáciou na vedu, techniku, ekológiu a históriu.

Somnium: podivný sen Johannese Keplera

Johannes Kepler, který definitivně rozřešil spor o podobu sluneční soustavy, kupodivu vůbec nebyl prosluněná racionální povaha řídící se chladným úsudkem vědce. Jeho matka byla vědma a léčitelka čelící obvinění z čarodějnictví a on sám napsal podivuhodný spis, v němž mluví o cestování kosmickým prostorem. Věřil také, že jednoho dne budeme mít "nebeské lodi s plachtami přizpůsobenými pro nebeský vítr... jež budou plout po nebi a budou obsazeny výzkumníky, kteří nebudou mít strach z nesmírnosti prostoru". Výrok je o to fantastičtější, že jím předpověděl existenci kosmických lodí poháněných slunečním větrem - částicemi vylétajícími ze Slunce - které se dnes opravdu testují.

Stránky

Top