Prečo sa počasie zbláznilo 2

“Stráž svoje myšlienky, sú začiatkom tvojich skutkov.”
Čínske príslovie

To, čo dostávali naši dávni predkovia ako intuitívne inšpirácie a výnimočnú prax, vďaka čomu sa vytvorili stavebné a technické diela, nad ktorými aj dnešná technika krúti s údivom hlavou (presné obrovské kamenné bloky v Tiahuanaco, Pumapunku, rôzne iné stavby v Strednej a Južnej Amerike, katedrálne chrámy vo Francúzsku, Taliansku, Anglicku). Tieto prastaré i novšie stavby popri tom nesú aj pečať posolstva, mystérií a umeleckého zámeru, čo sa dnešná veda a technika majú naučiť. Zatiaľ sa naše monumentálne stavby pyšnia rôznymi typmi kociek, kvádrov, ihlanov a stĺpov... čo ako symbol dnešnej civilizácie neznie veľmi hrdo.

Na bicykli aj bez kondície

Moderná doby prináša moderné produkty a uľahčuje život aj tam kde by sme to ešte pred pár rokmi nečakali. V oblasti zdravého životného štýlu a športovania je to dnes elektrobicykel. Táto novinka na našich cestách aj necestách určite stojí za vyskúšanie a reakcie sú takmer vždy pozitívne. Pri prvom nasadnutí naozaj neviete čo čakať. Rozbehne sa bicykel sám ako pri pootočení rukoväte motorky? Nie celkom.

Top