LIEČIVÁ ENERGIA BOSNIANSKEJ PYRAMÍDY

Pán Osmanagič nám do redakcie zaslal zhrňujúci materiál o liečivých účinkoch Bosnianskeho údolia pyramíd:
Počas piatich vedeckých konferencií týkajúcich sa bosnianskej pyramídy v rokoch 2008, 2011, 2012, 2013 a 2014 predložili experti z rôznych vedeckých odborov vysvetlenie pre liečivú energiu v pyramídovom komplexe, ktorý sa nachádza v regióne Visoko. V pravekých tuneloch v jeho útrobách bola zistená konštantná prítomnosť blahodarného elektromagnetizmu, ako aj ultrazvuk o frekvencii 28 kHz a Schumannova rezonancia o veľkosti 7,83 Hz, čo je ideálne energetické pole pre fyzické, duševné a duchovné schopnosti ľudí. Ďalej tam je nezvyčajne vysoká koncentrácia záporných iónov – približne 60.000 iónov na kubický centimeter, čo je, pre porovnanie, asi desať krát viac ako v lesoch na povrchu. Okrem toho tam neprenikli škodlivé kozmické lúče a prirodzená rádioaktivita. V takýchto podmienkach sa podľa vedcov dokážu bunky v ľudskom tele sami regenerovať a liečiť.

Uzavírání aury

74. díl. Únava, deprese, duševní a psychické poruchy jsou způsobeny odčerpáním energie z otevřené aury. Kdy se tak děje, kdo životní sílu odčerpává a jak si auru zavřít, vysvětluje nabízené video.

Dr. T. Lobsang Rampa: ŠKOLA ESOTERIKY VII.

Tento zcela specielní instruktážní kurz je určen těm, kdo mají upřímný zájem o věci, které by člověk měl znát.
"Rada lidí, kteří by se rádi naučili auru vidět, nemá trpělivost. Domnívají se, že projdou písemný návod, vzhlédnou od natištěné stránky, a před jejich vyjevenými zraky se objeví aura v celé své nádheře. Ale takhle jednoduché to není!"

Dr. T. Lobsang Rampa: ŠKOLA ESOTERIKY VI.

Tento zcela specielní instruktážní kurz je určen těm, kdo mají upřímný zájem o věci, které by člověk měl znát.
"Proberme podrobněji otázku sympatie a nesympatie. Každá aura se skládá z řady barev a mnoha různobarevné kropenatých stříkanců, proužků apod. Aby byli lidé vzájemně „slučitelní", je nutné, aby jejich aurické barvy a odstíny navzájem ladily."

Stránky

Top