:::dokument::: ZAPOVEDANÉ KAPITOLY HISTÓRIE 1-6

Existuje sedm ze stovek egyptských pyramid, které neodpovídají celkovému obrazu, který historikové vytvořili. Narazil jsem na kanál velice všímavých badatelů, kteří mě zaujali svou schopností vidět zblízka starověké památky jinak, než jak je nazírají oficiální média, oficiální archeologie či jak nás o nich učili ve škole. Rozkrývají velice zajímavá fakta a dopracovávají se k závěrům, které nenechávají pochybnosti o tom, že se naše dávná historie psala úplně jinak.

Top