Evropa na genetické křižovatce

VEĽKÁ EPOCHA | Odmítavý postoj EU ke geneticky modifikovaným organizmům rozčiluje velké společnosti a některé vědce. Ale objevují se náznaky, že by se evropští politici mohli pomalu otevírat politice geneticky modifikovaných zvířat. Takže jak vysvětlit rozdíly v postojích ke GMO mezi Evropskou Unií a Spojenými státy?

Top