BCI: Od protetických končetin po TELEPATICKÝ ČIP

Přímé propojení mezi mozkem a počítačem (BCI), může znít jako vymyšlené, ale je již realitou - a v nadcházejících desetiletích bude jeho použití normální. Neurovědci pochopili elektrochemické signály, které naše mozky kódují pro zpracování myšlenek a pocitů, statistické a AI nástroje jsou stále lepší a lepší v interpretaci komplexních dat. V experimentu na University of Pittsburgh, jsou opice používány k ovládání kloubové ruky, která může podávat potraviny do její tlamy.

Top