Matematika v džungli

Úvodem žertovně - domorodé ženy ceněním svých zubů ocenily, že někteří vypočítaví cizinci jim darovali zrcátka, případně i pozornost. To jim potom jejich muži spočítali, s čímž indiánky nepočítaly – dostat nepočítaných.
V amazonské džungli žije jistý kmen indiánů, kteří prý mají mimozemský původ. Příchod jejich neznámých předků by musel být dávný, nejspíš před tisíciletími. Údajně mluví o přistání talíře – doslova „plecháče“ - na Zemi, ze kterého měli vystoupit jejich vzdálení předci.

Modely speciální teorie relativity (6.) Délky, hmotnost, kruhový pohyb

Vesmír se ve 20. století ukázal být, ve své fyzikální konstrukci, mnohem promyšlenější, než se lidé dřív domnívali. Dne 7. listopadu 1918 poprvé začaly noviny představovat veřejnosti nové, odlišné názory na vlastnosti Vesmíru. Na natahování času a prostoru.
„Příčina popularity teorie, které většina Einsteinových obdivovatelů v podstatě nerozuměla, je dodnes pro mnohé hádankou.“ [21]
Teorie posuzuje děje ve velké, podsvětelné rychlosti objektu.

Vesmír má čtyři rozměry, přestože čas není

Jedním ze způsobů, jak posoudit, zda je za Vesmírem skrytý Stvořitel, je hledání vlastností světa, vlastností hmoty. Vždy bývalo hlubší otázkou, jaký má náš svět smysl. A pokud by se ukázal být záměrně stvořeným…
Pomůckou k rozhodnutí by mohl být postup, posuzující vytvoření prostoru, a to v podmínkách, kdy vnímající vědomí původně žádný prostor nemá. Můžeme hledat, zda lze vytvořit čtyřrozměrný (4D) geometrický prostor z oddělených bodů – v podobnosti se šachovnicí.
K tomu, že čas není, v poslední době přispívají popularizační zdroje [1, 2]. Zde však tento názor navíc podkládám mechanickým modelem. Occamova břitva snižuje počet fyzikálních veličin, jež tvoří Minkowského 4D časoprostor, ze dvou na jednu.

Modely speciální teorie relativity (5.) Kvantový a perspektivní čas

Hodiny, uvažované na svislé ose časoprostorového diagramu, nemohou fungovat - tuto nesledovanou zvláštnost zdůraznil mechanický model v STR (2.). Ačkoliv právě na svislé ose běží čas nejrychleji.

Následně - fyzikální podstatu času hledá bodový prostor, řízený pulsací - uvedl 3. díl této série o STR. Důsledek zmíněného postupu lze převést i do spojitého prostoru - přepočítat do perspektivy. Postupy jsou založené na mechanických modelech, jež vyhovují matematickým základům STR.

Stránky

Top