Einstein - nenapraviteľný plagiátor

Meno "Einstein" prebúdza v mysli obraz dobromyseľného génia, ktorý zrevolucionalizoval naše koncepty vesmírneho priestoru, času, energie, hmoty a pohybu. Časopis Time menoval Alberta Einsteina za "osobu storočia". Dokonca v anglickom jazyku sa dnes už slovo "einstein" používa ako synonymum výnimočnej brilantnosti. Mnohí Einsteina dokonca pokladajú za najvýnimočnejšiu myseľ v ľudských dejinách. Taký je všeobecne rozšírený obraz, ktorý ešte väčšmi umocňujú učebnice, médiá a hrdinom sa klaňajúci fyzici a historici. Ale keď sa človek začíta do vedeckej literatúry, napísanej jeho súčasníkmi, začne sa vynárať úplne iný obraz: že v skutočnosti išlo o iracionálneho plagiátora, ktorý si manipuláciou prisvojil kredit za ich dielo.

Top