Abraham Hicks: Lze obejít fyzikální zákony?

Ano. Ale zde je jedna věc. Znovu to souvisí s cestou nejmenšího odporu. Někdo, kdo takový scénář přednese, je někdo, kdo při jeho přednesení má daleko do souladu. Záměrem diskuze takového člověka je zpochybnit podmínku, která drží silné přesvědčení. Pokud to přesvědčení je součástí rovnice, není v tom soulad a bez souladu není vedení. Vytvořil jste nemožný scénář. Máme pro vás pár otázek.

Abraham Hicks: Nesouhlasím s druhými. Co dělat?

Jeden, který je v souladu s tím, kým skutečně je, je mocnější než miliony, kteří nejsou. Pokud se přestanete snažit najít shodu s druhými, a najdete shodu s tím, kým jste, abyste byla skutečně v souladu, a byla touto mocnou, energickou, dobře se cítící, šťastnou dívkou s jasnou myslí, jak bude tohle to, kým jste, pak taková vibrace pošle tak silný signál, že kdokoliv ve vaší blízkosti, který je s tím signálem v souladu, bude k vám přitáhnut. Poznáte to, jak to uvidíte. A není zábava to mezitím dávat do pořádku?

Abraham Hicks: Dokonalý vztah

"Je to snadné. Je to pohodlné, jemné a jisté. Je to příjemné. Je to jako pocit lásky. Je to pocit jako být milován. Jako milování, zbožňování. Je to pocit jistoty, sebevědomí. Je to pocit vědění, bytí. Je to pocit jako být doma. Je to skutečné. Je to jisté. Je to upřímné, otevřené. Je to otevřené a rostoucí. Je to nádherné. Je to zábavné, vzrušující, úchvatné, svůdné, vášnivé, vitální, plné života. Je to plné, skutečné – je to jako já."

Stránky

Top