Antropológ odhaľuje nezvratný dôkaz, že... ZAZNAMENANÁ HISTÓRIA JE NESPRÁVNA

"Dôkazy nájdené po celej zemeguli, dôkazy vysoko vyvinutých ľudských druhov spred Doby ľadovej, požadujú vedecké uznanie našej minulosti, ktorá odhaľuje spoločnosti pokročilej technológie a kultúry."
Antropológ Dr. Semir Osmanagič, zakladateľ Bosnianskeho archeologického parku, najaktívnejšieho archeologického náleziska na svete, prehlasuje, že existuje nezvratný dôkaz starovekých civilizácií s pokročilou technológiou, čo nám neponecháva žiadnu možnosť, len zmeniť zaznamenanú históriu.

Top