Dr. Ranko Rajović: „Úlohou mozgu je prežiť“

Autor Programu NTC, lekár špecialista, zakladateľ Mensy v niekoľkých krajinách. Je členom rady riaditeľov svetovej Mensy a členom jej Výboru pre nadané deti. Prednáša na šiestich fakultách v štyroch krajinách a je spolupracovníkom UNICEF. Program NTC uplatňuje v trinástich krajinách v Európe.

Top