Riešenie civilizačných ochorení a chronických bolestí - celostná medicína

Konečne je tu spôsob ako sa dostať k skutočnej podstate zdravotných problémov a ochorení. Táto metóda začína tam, kde je klasická medicína na konci so silami. Teda stretávame sa tu s ľuďmi, ktorí prešli kompletným lekárskym vyšetrením a stále nemôžu zistiť podstatu problému. Je možné kľukne povedať, že takýchto ľudí je väčšina. Ale je tu riešenie – celostná medicína!

Top