Heracleion: Potopená civilizace

Thonis-Heracleion (egyptské a řecké jméno města) je město ztracené mezi legendami a realitou. Před založením města Alexandria v roce 331 před naším letopočtem, bylo toto město velmi slavné a považované za jedno z nejvýznamnějších měst, ke kterému připlovaly všechny lodě na cestě z Řecka do Egypta. Mělo též velký náboženský význam, neboť se zde nacházel chrámový komplex boha Amuna.

Zapomenuté egyptské město vydává své poklady po 1200 letech (+VIDEO)

Město ve Středozemním moři zahalené v mýty, zahrabané v písku a blátě po více než 1200 let. Archeologové nyní odkrývají tajemství Heraklión. Vzrušující archeologické nálezy pomáhají popsat starobylé město Heraklión, které bylo prominentním náboženským centrem a v 6. století hlavním obchodním přístavem ve Středozemí.

Top