AKO, KDE A AKÚ PÔDU KÚPIŤ? časť 2.: Výber miesta pozemku

Ak sme si ujasnili, akú veľkú pôdu potrebujeme a teda vieme obhospodáriť, môžeme prejsť na rozbor toho, čo treba zvážiť pri výbere jej miesta, polohy. V živote sú pri rozhodovaní človeka dôležité dva pohľady, ktoré musia byť v rovnováhe. Prvým je pohľad zo strany citu druhý je pohľad zo strany rozumu. Nezáleží na poradí podstatná je ich rovnováha.

AKO, KDE A AKÚ PÔDU KÚPIŤ? časť 1.: Veľkosť pozemku

Vychádzajme z toho, že cieľom kúpy pôdy by malo byť zabezpečenie základných ľudských potrieb ako jedlo, voda, bývanie, teplo, ošatenie a teda sebestačnosť. Veľkosť pôdy je priamo úmerná potrebám, zručnostiam a záľubám človeka. Inú rozlohu bude potrebovať človek, ktorý chová kravy a inú ten, ktorý pestuje zeleninu.

Top