Něco nového o „Deskách z vesmíru“ 3.

Obzvlášť nápadná na mrtvém v Mexiku byla jeho abnormálně působící stavba těla. Paže muže z hliněné jámy sahaly - na to Niven upozorňuje několikrát obzvlášť důrazně - až ke kolenům. „Lidé z oblohy nebyli příliš velcí, asi jako osmileté dítě," tak zní legenda z horské oblasti Bajanchar-úlu. Mohly by existovat souvislosti mezi senzačním objevem Williama Nivena v Mexické vysočině a nálezem koster ve střední Číně ve skalních jeskyních?

Něco nového o „Deskách z vesmíru“ 2.

Také my jsme se snažili během cesty po Čínské lidové republice, abychom zjistili přesnější, a především nové informace o kamenných discích a událostech, které je provázely. Příležitost k tomu se naskytla, když jsme v březnu 1994 navštívili muzeum Pan-pcho, kde je objevil cestovatel pocházející z Rakouska ing. Ernst Wegerer. Procházel muzeum se svou manželkou a jejich pozornost vzbudila vitrína, ve které byl umístěn popisu odpovídající disk.

Něco nového o „Deskách z vesmíru“ 1.

V listopadu 1974 se poprvé setkal v Číně jeden cestovatel z Evropy s relikty, které podle oficiálních zpráv vůbec neexistují. Ony zdánlivě pouze v pochybných zprávách existující objekty, které byly objeveny jednou čínskou expedicí údajně v letech 1937-38 v jeskynních hrobech ve vzdáleném pohoří Bajanchar-úl.

Atomový reaktor ve starohorách

V roce 1972 objevili francouzští vědci ve středoafrickém státě Gabun neobvyklé ložisko uranu. Podrobnější výzkum prokázal, že před 1 miliardou a 700 miliony lety v gabunské lokalitě Oklo fungoval jaderný reaktor. Řetězová štěpná reakce zde probíhala přibližně 500 tisíc let.

Top