UFO za Velkou zdí

Pozorování UFO a stejně tak i únosy do UFO jsou záležitostí globální. Jenže zatímco v tzv. západní části světa se tímto fenoménem zabýváme víceméně otevřeně dlouhé desítky let, v druhé polovici světa tomu tak nebylo. Je tomu už 25 let, co padla ona "železná opona" a Západ se dosud jen pozvolna dozvídá o svědectvích lidí zpoza ní. Přitom je o čem mluvit a psát, a třeba konkrétně i v naší republice už několik knih s mnohými svědectvími vyšlo. Je však stále velká část světa, kde se o tomto fenoménu mluví ještě méně než u nás.

UFO poplach v Brémách: Policie předkládá špatné výsledky vyšetřování

Tisková zpráva policie a státního zastupitelství k poplachu kvůli UFO na letišti v Brémách v lednu 2014 nabízí více otázek než odpovědí. Titulek v dnes uveřejněném společném tiskovém prohlášení policie a státního zastupitelství v Brémách k výsledkům vyšetřování neidentifikovaného létajícího objektu mluví za vše: skutečné výsledky policejního vyšetřování jsou více zaměřeny na to, co to být nemůže, než na to, co by to být mohlo.

Děti z Argentiny prožily na palubě lodi UFO tři dny?

Tento případ se stal sice již před více jak dvaceti lety, přesto není široké veřejnosti příliš znám. Čtyři děti z Argentiny byly uneseny do létajícího talíře, v němž se zdržely 3 dny. Během té doby jim, kromě provedení určitých lékařských vyšetření, byly ukázány mnohé kosmické zajímavosti a poté se v pořádku vrátily domů.

Případ z Kursku (Rusko)

Kurský web ddd.kursk.ru publikoval zajímavou novinku. Počátkem září 2013 se na jedné služebně policie ve městě Kursk rozezvučel telefon. Obsahem telefonátu bylo oznámení, že se po perónu vlakového nádraží v obci Ryškovo prochází jakýsi cizí muž v oděvu policisty z dob Sovětského svazu. Na místo vyjela operativní skupina vedená majorem Černovjajevym. Na místě skutečně po perónu kráčela klidným krokem osoba, oděná do uniformy policisty Sovětského svazu. Tento člověk si udiveně prohlížel vše kolem.

Top