Festival Jaro s Poselstvím Grálu

Od pradávných dob, snad od počátků věků se zabýváme třemi nejzákladnějšími otázkami souvisejícími se smyslem lidské existence: Kdo jsme? Odkud jsme? Kam jdeme? Odpovědi na tyto životní otázky hledá každý člověk volného srdce. Nedají mu spát a nutí ho přemýšlet nad smyslem lidského života, nad spravedlností, nad existencí Boha či posmrtného života. Podle toho, jaké odpovědi si dáme, tak řídíme směrování vlastního života, podle toho sestavujeme žebříček hodnot. Každý z nás je osobitý, nezaměnitelný a svébytný, tím i naše odpovědi na tyto otázky jsou individuální.

Top