Temná hmota je absurdita vesmíru, vytvořená chybnými výpočty fyziků

„Blud nepřestává být bludem, i když ho sdílí většina.“
Lev N. Tolstoj

Obrovským rébusem fyziky – doopravdy mimořádným, na kterém si všichni fyzikové od roku 1933 až dosud „vylámali zuby“, je tzv. temná hmota. Tuto vesmírnou záhadu objevil astronom Fritz Zwicky při pozorování a následných výpočtech u členů Kupy galaxií ve Vlasech Bereniky, když zjistil značné disproporce mezi tamější hmotou a její gravitací.

O HISTORII BOHA, JEHO ODPŮRCI A POSLÁNÍ ČLOVĚKA (1)

Jak vystihnout obyčejnými slovy zrození neobyčejných bytostí, jejich vývoj a účel? Dá se slovy hmotného světa vyjádřit láska, moudrost a vůle se zdrojem v nekonečnu? Seriózně vysvětlit historii Boha a jeho tvorby od samého (ne)počátku, to znamená seřadit do souvislostí všechno podstatné...

Jiří Muladi: Budiž světlo

Kdekdo ho zná. Přesněji řečeno, laická veřejnost i tituly ověnčení fyzikové jsou přesvědčeni, že vědí, co je světlo. Objasnit laické veřejnosti, že lidské oko světlo nikdy nevidělo a neuvidí, nebude až takový problém. Mnohem horší bude vysvětlit fyzikům, že dosud mají o světle naprosto falešné představy...

Top