Tajemný svět v podzemí

V mnohých náboženských pověstech a mýtech nalézáme zmínky o světě, nacházejícím se pod zemským povrchem. Většinou čteme dnes tyto řádky s pousmáním, jako pohádky plné fantazie. Mnoho starých pramenů však vypráví o podsvětí jako o reálně existujícím světě. Vždyť i v nejstarších bájích, jako je například sumersko-babylonský Epos o Gilgamešovi, se dočítáme o tom, že hrdina sestupuje až do nitra země, aby mohl navštívit svého předka Utnapištima.

Z historie UFO II.

V témže roce 1948 přišlo hlášení dne 13. 8. od indiánského kmene Hopi ze Severní Ameriky, na jehož území se v rezervaci roztříštil při pádu z oblohy podobný stroj. Rovněž v tomto případě byla vesmírná loď odvezena za asistence armády. V roce 1954 napadla francouzského inženýra Aimé Michela při přenášení pozorování získané za jeden den, kdy byla v celé Francii hlášena obrovská vlna hlášení o UFO, odvážná hypotéza. Uvědomil si totiž, že letové trasy byly uspořádány do přímek a v některých bodech se tyto přímky křížily. Podobné případy takové sítě byly naměřeny po celém světě. Zůstává záhadou, jak je možné, že se takto vytvořené mříže čar shodují i se svými průsečíky s dávnými liniemi nazývanými především v anglosaském světě „čáry ley“ neboli „Ley-lines“!

Z historie UFO

Neuvěřitelný příběh zažili 15. 8. 1663 obyvatelé Robozoru v Polsku, kdy přilétla z nebe obrovská koule o průměru 40-50 metrů, která spadla do jezera. Po chvíli celá jezerní plocha počala hořet. Celé divadlo trvalo téměř hodinu, pak se z jezera vynořily dvě menší koule, které odlétly směrem vzhůru a zmizely náhodným divákům z dohledu.

UFO – Kdo vlastně jsou?

V souvislosti s dalšími případy týkajícími se UFO, se na základě vyhodnocených leteckých dat těchto neznámých létajících objektů badatelé pozastavili nad faktem, že podle záznamů nahlášených případů vznikla v počítači jakási mříž čar, která znázorňuje letové trasy UFO. Cestují tedy neznámí návštěvníci ve vzdušném prostoru naší planety po pravidelných letových drahách? Zaráží nás i další skutečnost.

Stránky

Top