Deformované lebky - mimozemský ideál krásy?

S deformacemi lebek, které mají podivný protáhlý tvar, se setkáváme po celém světě již tisíce let. Některé z nich pochází z období kolem roku 7000 př. n. l. Tento záhadný obyčej se udržoval ve Starém Egyptě, v Orientu, v Rusku, v Číně, v Mexiku, v Africe v Núbii, ve Francii, na Maltě a dokonce i na Krétě a v Laponsku, dále u některých kmenů v amazonské pánvi, v jižní Patagonii a v Severní Americe.

Zóna ticha v Mexiku – výtah do jiných světů?

Jednou ze záhadných oblastí, ve kterých se dějí nevysvětlitelné věci, je Zóna ticha, neboli, jak ji nazývají zdejší lidé „Zóna del Silencio“. Říká se jí také „mexický Bermudský trojúhelník“ a nachází se mezi 26. a 28. stupněm severní šířky a 102. až 106. stupněm západní délky. Právě v tomto pásu severní šířky leží i mnoho jiných podivných oblastí, kde se vyskytují magnetické anomálie a které provázejí pověsti o nevysvětlitelných jevech.

Pyramidy - brány do jiných dimenzí?

Pyramidy jsou monumentální kamenné stavby, které nacházíme takřka po celém světě. Není divu, že o tom, k čemu tyto gigantické hory kamene vlastně sloužily, dodnes vědou spory vědci na celém světě. Pyramidy můžeme vidět takřka po celém světě - například v Mexiku, v Číně, v Austrálii, - a samozřejmě v Egyptě. Egypt byl vždy místem, které je naplněno záhadami. Prvotní názor, že pyramidy byly stavěny jen pro to, aby sloužily náboženským obřadům a představovaly pouze místo posledního odpočinku faraonů, se ve světle nejnovějších poznatků ukazuje jako mylný.

Dokonalá matematika a astronomie před tisíciletím

Z archeologických vykopávek je zřejmé, že jednoduché početní úkony zvládali již lovci mamutů. Používali k tomu názornou pomůcku - prsty na rukou, které umožňují počítání pomocí desítkové soustavy. První základy matematiky v historii se objevují v době před 5000 lety v povodí řeky Indu. Tehdy tam stála kvetoucí městská centra Mohendžo - Daro a Harappa. Zdejší obyvatelé používali na stavbu normované cihly, jejichž poměr stran činil 4:2:1 a k matematickým operacím desítkovou soustavu.

Stránky

Top