Megalitická observatoř

Nejslavnější a nejznámější megalitická památka na světě je bezpochyby Stonehenge. Stojí v srdci jižní Anglie, 15 kilometrů od městečka Salisbury. Aura, která obklopuje tyto prastaré kameny, přitahuje jako magnet dodnes lidi všeho druhu. Od archeologů, kteří pátrají po jeho tajemstvích, po senzibily a řadové turisty.

Špičkové lékařství doby kamenné?

To, že v minulosti pravěké národy znaly některé vyspělé technologie a také ovládaly náročné lékařské zákroky, které používá dnes moderní medicína, dokazují četné archeologické nálezy. Co se týče dávného lékařství, učinil v tomto oboru velmi významné objevy v roce 1969 profesor Leonid Marmajarjan z univerzity v Ašchabádu ve Střední Asii, kam společně s kolegy z Leningradské univerzity podnikli vědeckou expedici.

Obelisky a počítačová technika

Egypt je odedávna místo plné záhad. Jednou z nich je stále dokonalé zpracování žuly egyptských chrámech a na obeliscích, kde ze všech čtyř stran vidíme vždy perfektně vypracované a naprosto shodné hieroglyfy. Tyto obelisky jsou opatřeny nápisy s 25 mm širokými a 12,5 hlubokými drážkami. Navíc jsou všechny drážky stejně hluboké, jako by byly vyryty strojově.

„Genetický kotouč“ z Kolumbie a Žabí lidé z Tiwanaka

Při stavebních pracích prováděných nedaleko Bogoty byl objeven podivný předmět. Na první pohled vypadal tak cizorodě, že ani v muzeích si s ním nevěděli rady, protože se nedal dost dobře přiřadit k žádné dosud známé historické epoše. Proto se tohoto artefaktu nebo spíše tabulky ujal jeden z místních hledačů pokladů a odnesl ji profesoru Jaime Gutierrezovi Legovi, známému sběrateli předmětů z předkolumbijské doby, který ji od něho odkoupil.

Stránky

Top