Jak vlastně vznikl člověk aneb „VELKÝ TŘESK MOZKU“

„Historie vzniku člověka je opičí divadlo. Je to detektivka s tisíci otevřenými otázkami a tisíci pseudologickými odpověďmi.“
Erich von Däniken

Otázka, odkud vlastně člověk pochází a jakou cestou vznikl, se dnes ukazuje jako dosud nedostatečně zodpovězená. V temné prehistorii probleskují jen minimální náznaky, které zatím nelze uspokojivě spojit v jeden souvislý celek.

Koho znázorňují pravěké jeskynní malby?

Stěny jeskyní na celém světě jsou pomalovány nejrůznějšími výjevy ze života tehdejších lidí. Mezi geometrickými vzory, otisky rukou a obrázků lvů, medvědů a jiných zvířat se však objevují i postavy a věci s mimozemským vzhledem. Jsou to důkazy o existenci mimozemských civilizací?

Královna ze Sáby a létající stroje dávných časů

V mnoha legendách a pověstech světa nalézáme zmínky o létajících strojích. Píše o nich i posvátná kniha Etiopů Kebra Negest. Tento posvátný soubor má pohnutou historii. Původní texty vznikly kolem roku 850 př. n. l. Etiopové Izák a Jemhara-Ab je pak přeložili přibližně v roce 409. n. l. do arabštiny.

Stránky

Top