Ako vypnúť TV?

"Žiť vo svete bez toho, aby si bol človek vedomý, aký je jeho skutočný význam, je ako obdivovanie veľkej knižnice bez toho, že sa dotknete jej kníh."
Manly P. Hall

Top